Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opastujua ei ližene

Suomelas-ugrilazeh školas rodih kolme enzimästy kluassua. Pienii opastujii käi tervehtimäh školah Ven’an Federatsien Nevvostoh kuului Sergei Katanandov // Kuva: Ol'ga Smortova

Tänävuon Suomelas-ugrilazeh školah tuli opastumah karjalan kieldy nelli lastu, vepsän kieldy – kaksi.

 

Syvyskuun 2. päivänny Suomelas-ugrilaine škola avai omat veriät yheksäkymmenele lapsele – enzimäzien kluasoin opastujile. Tervehtimäh da hyvittelemäh opastujii enzimäzen opastuspäivänke käi endine Karjalan tazavallan piämies, nygöine Ven’an Federatsien Nevvostoh kuului Sergei Katanandov.

– Suomelas-ugrilaine škola on omaluaduine sil puolel, ku tiä harjaitetah opastujii suomelas-ugrilazien rahvahien kul’tuurah, nämä rahvahathäi elettih täl mual ammuzis aijois, mainičči omas paginas Sergei Leonidovič.

Yhtelläh tavan mugah opastuo suomen kieleh da kul’tuurah on äijiä enämbi pyrgijiä, migu karjalazien da vepsäläzien. Muga tänävuon yheksäskymmenes opastujas tahtottih opastuo karjalan kieldy vai nelli lastu, vepsän kieldy – kaksi, dostalit kaheksakymmen nelli opastujua ruvettih opastumah suomen kieldy. Tietty dielo on, ku lapset ei vallita iče opastettavua kieldy, vallitah heijän vahnembat.

Tiijämmö, ku tämä vuozi Karjalas on ilmoitettu Karjalan kielen vuvvekse. Yhtelläh sih kaččomattah karjalan kielen tila opastusalal ei parennuh, himoiniekkua opastumah muamankieldy on ylen vähä. Kielijoukkolois školis opastutah karjalua yksin-nellin hengin, vepsän kielen opastujua toiči ei ole ni yhty. Onnuako parembaine tila karjalan kielenke on školas n:o 2, kudai on Kukoinmäil. Sie enzimäine kluassu juatah puolekkai: yhtet opastutah suomie, toizet – liygii. Muga voimmo sanuo, ku muamankieli ei pidäs olla valličuskielenny, sih pidäy opastua kyzymättäh lapsien vahnembien himuo, kui karjalazien kylien školisgi...

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat