Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Liygi da viena – vaiku yhtes

Suuri suavutus oli konzu vuvvennu 1990 saimmo lugiettavakse oman lehten da hyväl nimel “Oma Mua” ‒ omal karjalan kielel.

Sit kellelienne pidi eroittua livgiläzet da vienankarjalazet. Mikse?

Ei ole meil midä jagamistu ‒ yksi mua meijän Karjalu. Karjalazien luguhäi vuozi vuodeh vai vähenöy.

Olihäi enzivuodizis Oma Mua -lehtis kirjutuksii mollembil murdehil, oligi tverinkarjalazien kirjutuksii, ga midäbo sit oli pahua.

Jo allus algajen pideli hommata yhtehine karjalan kirjukieli.

Minä mollembii murdehii mielihyväl luven dai ellendän.

Ei sua vuotella ni yhty päiviä, kai väit pidäy panna yhtehizen karjalan kirjukielen kehittämizeh. Agu ruvennemmo vönyttämähes 10 vuodeh ‒ kellebo se kieli rubieu pidämäh: jälgimäzien luguloin mugah sih aigah roihgo eräs-toine karjalaine?

Jo piäle 20 vuvven myö pyrgimmökseh karjalan kielen valdivollizeh stuatussah. A halličukses meile sanotah: mittuine kieli pidäy teile, gu teil on kolme eri murrehtu? Sih meile ei ole midä vastata.

Minä suurel himol vuotan Karjalazien VII kerähmön uvven nevvoston nygyaigastu toimindua ‒ pien nad’oužua, gu uuzien vallittuloin ruado piäzöy parembih tuloksih da loppujen lopukse karjalan kieli suau omal mual pädevän paikan da stuatusan.

Oma Mua on pättävy nimi

Ainos pagizemmo dengoin vähyös ‒ uvven nimen keksimine da vie ližäkse konkursu ‒ pidäygo sih menettiä vähäzii varoi?

Minun mieles ei pie nimidä vaihtella, ihan hyvä on jättiä allus pandu nimi ‒ “Oma Mua”. Pidäy vai parendua, luadie uuzii rubriekkoi da jagua “Omua Muadu” leviembäle mierole.

Rekluamugi olis mieleh, gu vai se tuos hyödyy omale muale, toimituksele, julguamole, yhtevytty rajan tagazien heimolazien kel...

Hindah näh. en ole bohattu, en ni ylen köyhy. Ga roikkah hos mi hindu, kallehembua omua kieldy ei ole nimidä...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat