Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Turizmu tulou kylih

Kul’tuurutaloin pihah oldih azetettu palatkat, kudamis omua neruo da omii ruadoloi ozutettih net, ket ruatah turizmualal, ket ruatah muadu, ket maltetah eriladustu käziruaduo // Kuva: Ol'ga Smortova

Uvven Vilgan kyläs piettih Enzimäine kanzoinväline kyläturizman festivuali.

Festivuali luajittih Karjalan tazavallan valdivolline turizman komitiettu, Kyläalovehen kehityskeskus da ”KarelEkspo”.

Nelli päiviä, 12. – 15. syvyskuudu Uvves Vilgas piettih suurdu šohuu. Kul’tuurutaloin pihah oldih azetettu palatkat, kudamis omua neruo da omii ruadoloi ozutettih net, ket ruatah turizmualal, ket ruatah muadu, ket maltetah eriladustu käziruaduo. Festivualih tuli meigälästy Anuksen, Pitkänrannan, Sortavalan da Onieganrannikon piirilöispäi. Tuli rahvastu Piiteris da sen alovehelpäi, Komis, Čuvašies da Tatarstanaspäi. Suureh pidoh tuli ulgomualastu turistualal ruadajua Germuanies da Suomespäi.

Festivualin avajazis Karjalan tazavallan valdivollizen turizman komitietan piämies Valerii Kasjanov lujoitti, ku Karjalas on kus da mil taval kehittiä kyläturizmua. Vaste ei ammui suurih virgoih puuttunuot Uvven Vilgan kylän piälikkö L’udmila Jelisejeva da Oniegan rannikon piirin piämies Aleksandr Lučin toivottih, ku heijän vallan al olijoi mualoi voibi kehittiä sil taval – ottua vastah turistua, luadie uuttu ruadokohtua sen vuoh.

Festivualin avajazis pajuo hol’aitettih Uvven Vilgan pajojoukot – naizien hora da nuorien Uslada-joukko. Pajatandua da tansindua jatkettih kul’tuurutaloih pihas, festivualih tulluot turizmualal ruadajat siirryttih kul’tuurutaloin sydämeh, kus suures zualas piettih konferensii.

Konferensieh tulluzien mieles on mennyh se aigu, konzu ristikanzal oli mieleh ajelta toizih mualoih suurel joukol. Nygöi jogahine tahtou iče piättiä mi on hänele mieleh, kunne häi lähtöy da mittumal joukol. Nygöi rahvas mielihyväl ajeltah yksinäh, perehinneh libo pienel joukol, kävväh loitokse omil mašinoil libo otetah niilöi vuograh.

- Konzu minä vaste vai zavodiin ottua vastah turistoi, pienii joukkoloi, minuu nagrettih da niäriteltih. Midäbo kareštii sit on? Toizilhäi tuli turistua kogonazet avtobusat da laivat. Ga minä jo silloi tiezin, ku turizmuala kehittyy sinnepäi, pienih joukkoloihpäi. Eräs minun hyvä tuttavu, biznesmies, käski, eči-la minule buabo kyläs, kudualluo minä voizin kävvä, kui oman buaballuo...

Ladvan kylän metty


Volkovan molodoit – Svetlana da Aleksandr – mollembat ollah Ladvan kyläläzet. Ruattih da elettih sit kyläs ijän kaiken. Aleksandran tuatto pidi kimalehii, opasti sih ruadoh poiguadahgi.

- Myö piemmö kimalehii vuvves 2003. Nygöi meil on 40 kimalehkodastu. net kai ollah kirjoil. Meijän kimalehii alalleh tarkastetah – ollahgo net tervehen, suaugo syvvä da myvvä heijän kerättyy metty. Vikse sendäh vie jogavuodehizes Kirovan lagevol piettäväs jarmankas myö jo kolme vuottu peräkkäi olemmo ainavot kimalehien pidäjät Karjalaspäi. Muut kai ollah tulolazet.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat