Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pidäy tahtuo eliä hyväl mielel

Naine hyvin maltau olla lapsienke, sendähgi suvaiččou pidiä lapsien kižoi da kilboi

Tatjana ozuttau minule viršizen, kus on kuivattuu heiniä: päivykukkastu, šiiloidu, m’aatua, kuz’manhattuu. 

 – Meijän perehes on perindö – joga suovattua kylypiän kerävyö yhteh kaikel suurel perehel muatuškan taloih, sanelou naine. – Sinä piän pastammo piiruadu. Kengo kylyy lämmittäy. Kylys olemmo hätken, huogavummo. Kezäl valavummo vilul viel. Talvel juoksemmo pihale lumel pyhkimähes, sit – räkkeh kylyh laudazile. Kylyh kävves keräl varustammo vastua, kudamii sežo yhtes kuvuammo, riputammo kylyn čardakale. Kezäl kävymmö keriämäh peldo- da niittykazvoksii, kuivuammo, sit kylys livotammo löylykse, valavummo sil viel da piädy pezemmö.

Jälles kylyy ildazele suuren stolan tuakse kerävyy kai pereh, paistah elaigah nähte, pietäh iluo, toiči pajatetahgi.

Minä hyvin tunnen Tatjanan muamua, Vera Kondratjevua. Häi on ylen hyvä naine, karjalaine, kirjuttau runoloi, kiändäy pajoloi, kaikkii miellytettih hänen karjalakse kiännetyt Tuuli merespäi - da  Lehtet keldazet -pajot.

Vera Sergejevna ruadoi päivykois lapsien kaččojannu, myöhembi oli jo päivykoin johtajannu. Tatjanan tuatto Boris Kondratjev kogo ijän ruadoi šouferinnu.

Tan’ua kazvattua avvutti buabo. Häi ainos pagizi karjalakse bunukanke.

Buabo suvaičči pastua šipainiekkua da kartohkupyöräkkyö.

- Häigi opasti minuu pastamah, mustelou omua buabua Tatjana Borisovna.

Alavozen školan loppiettuu Tatjana opastui Petroskoin yliopistos ven’an kielen da literatuuran opastajakse. Hätken aigua ruadoi Alavozen kul’tuurutaloin johtajannu. Nygöi ruadau Alavozen školan piälikön sijahizennu.

Tatjana Borisovna kävyy pajattamah Kummažet-joukkoh.

Toiči häi pajattaugi Jeroilan kirikköhoras. Naine äijän lugou, opastuu suomen kieldy. Tatjana löydäy aigua ombelemizeh da tansimizehgi. Puaksuh Kul’tuurutaloin ruadajat  kučutah händy abuh järjestämäh eriluadustu piduo da pruazniekkua. Naine hyvin maltau olla lapsienke, sendähgi suvaiččou pidiä lapsien kižoi da kilboi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat