Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ruado libuu

Volont’ouroi, kudamat ruvetah ruadamah Karjalan Kielen Koin hyväkse, Karjalan Kielen Kodi -yhtistyksen da Karjalan omatahtožuon keskuksen rahvas kučuttih internetan kauti // Kuva: Ol'ga Smortova

Petroskoil Linnan nuorižokeskukseh kerryttih volont’ourat, kudamat ruvetah ruadamah Karjalan Kielen Koin hyväkse.

Rahvastu vastavuksele tuli kudakui hyvin. Heidy kaikkii Karjalan Kielen Kodi -yhtistyksen da Karjalan omatahtožuon keskuksen rahvas kučuttih internetan kauti. Tarkoitus oli löydiä rahvastu, kudamat ilmai, palkattah ruvettas ruadamah Vieljärven Karjalan Kielen Koin hyväkse. Juohatammo, kodi, kudamas se rodieu, on riičitty. Uvven koin nostamizekse pidäy dengua läs kahtupuolenke miljounua rubl’ua. Net pidäy löydiä.

Tämä ruado menöy jo täytty vägie. Vieljärveläzet kerätäh dengua, sih niškoi pastetah da myvväh piiruadu, luajitah čöndžöibazariloi, ečitäh sponsoroi. Tänäpäi hyö kiännytäh kaikkien toiziengi ristittyzien puoleh.

Sih niškoi sil samazel vastavuksel Ol’ga Ogneva saneli kaikile kerdynyzile, mibo kodiloi se rodieu da midä täkse aigua on jo ruattu Vieljärvel. Sanakse, tämän vuvven lopukse jo tahtotah panna kodi levon alle. Priäžän etnokeskuksen ruadai Jekaterina Prohorova saneli sidä, midä jo tuliel ruvetah ruadamah koin hyväkse, ku löydys dengua. Rahvas kiinostuttihgi sih da ollah valmehet auttamah.

Karjalan Kielen Kodi -yhtistys da Karjalan omatahtožuon keskus kehoitettih kerätä kolme-nelli ruadojoukkuo. Yhtet, sanommo, ruvettas ruadamah sponsoroinke. Sanakse, Karjalan omatahtožuon keskukses, on ekspertat, kudamat nevvotah, kui pidäy eččie sponsoroi, kui pidäy maltua heijän kel paista. Toizes joukos ruattas rahvas, ket ruvetah auttamah pidoloin järjestämizes da luadimizes, voidas ičegi niidy kehoittua. Kolmandet autettas sanella da levittiä tiedoloi Karjalan Kielen Kois, sit enämbi ravastu tiettäs da tuldas abuh. Vie yhtet voidas auttua dizainan puoles, embleman da kaikenmoizien rekluamoin luajindas. Niidyhäi sežo tarvitah.

Täh yhteisruadoh on jo suadu Kul’tuuruministerstvu da Kanzallizien kul’tuuroin keskus. Jekaterina Prohorova sanoi: kylmykuun 10. päivänny Priäžäs rodieu kul’tuuruinitsiatiivoin jarmanku da Onego-konsertan ezitys. Petroskoil 18. kylmykuudu on simfounizen orkestran konsertu. Kai nämmis pidolois suavut dengat mennäh koin hyväkse. Nämmii pidoloi jo varustetah Priäžäs da Petroskoil. Vastavuksele kerdynyzien joukos löydyi rahvastugi, ket ollah valmehet auttamah niilöin järjestämizes.

Suuri ruado livutettih vieljärveläzet. Iče livuttih dai yhtytottu kehitetäh da livutetah sih uuttu rahvastu. Kačot, ga tulien sygyzyn, vuvven peräs, kodi jo rubieu ruadamah, sidä toivottasgi Karjalan Kielen Koin rahvas.

 

P.S. Ku tahtonet auttua vieljärveläzii, ota yhtevytty Karjalan Kielen Koin rahvahih: olga.gokkoeva@pp.inet.fi

 

Voit siirdiä denguagi yhtistyksen tilile Karjalan Kielen Koin hyväkse

  • Банк получателя, Отделение № 8628 Сбербанка России г. Петрозаводска   
  • БИК 048602673
  • Кор. счет 30101810600000000673
  • ИНН 7707083893
  • КПП 100102001
  • Расчетный счет получателя  40703810225000152813
  • ИНН клиента 1021000275
  • Наименование получателя:
  • Карельская региональная общественная организация «Дом карельского языка»

 

Ližiä tieduo: karjalankielenkodi.net -saital

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat