Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ruutas on rahvahan viizahus

Irina Porošina on ombelijan leivis jo kolmekymmen vuottu // Kuva: Larisa Kotova

Syvyskuun 19. päivänny Lapsien taidodvorčas piettih Karjalan kuulužale taido-ombelijale Irina Porošinale omistettu illačču.

Sain kučun täh illaččuh da rubein kuvittelemäh, mittumii ruuttii sie ozutetanneh. Kuvittelin podiuman, kudamua myöte käveltäh modelit, hoikkazet, pitkyjalgazet, rohkiet, kudamil silmis on varmus. Mittumii ruuttii roinnou heijän piäl? Onnuako, nämmih ruuttih voibi kaččuo vai, sidä, ku iče voit panna net piäle, ei sua ni kuvitella. Sovathäi pidäy ristikanzale, enzimäzekse, ku net puolistettas rungua, toizekse, ku čomendettas ristikanzua. Meijän aigah ei ole jugei löydiä “puolistajua” sobua, ga ei jogahine malta ozuttua omua čomevuttu sobien vuoh.

Illačču algavui. Kusbo ollou podium? Kusbo ollah modelit? Laval on rahvastu. Ketgo pajatetah, ketgo tansitah, kaikin ollah vesselät da avvonazet. Kuibo ruutat? A ruutat heile autetah… autetah ozuttua omua neruo da omaluaduvuttu.

Rahvahalline ruuttu on monien sugupolvien yhtenäine tuoteh, se on rahvahan viizahus. Rahvahallizes ruutas ei ole nimidä liigua, joga čomenduksel, joga morfal, joga nybläl on oma tarkoitus. Irina Porošina andoi rahvahallizele ruutale uvven hengen, uvvisti sen, luadi sen tämän päivän ruutakse. Ylen äijäl himoittau suaja Porošinal luajittu pluat’t’u omah sobaškuappah. Moizis pluat’ois tunnet iččie oman heimovellen jälgeläzenny!

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat