Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tulgua lugemah

Jessoilas lugemiskursoih tuli kymmene hengie // Kuva: Ol'ga Smortova

“Oma Mua” da Karjalan Rahvahan Liitto Karjalan Sivistysseuran kannatuksel ruvettih pidämäh karjalan kielen lugemiskursoi lehten tiluandukampuanien hantuzis.

Olemmo jo ilmoitannuh lehtes Tiluajan dekuadah nähte, kudai rodieu ligakuun 8.-18. päivinny. Dekuadan aigah voibi tilata lehti huogehembal hinnal. Juuri dekuadua vaste rubeimmo ajelemah karjalazii kylii myöte da kuhkuttamah rahvastu tiluamah “Omua Muadu”. Sih niškoi, ku suaja enämbi tiluajua, piimmö yhtel tiel karjalan kielen lugemuskursatgi. Nämä kursat on tarkoitettu niilöile, ket maltetah paginkieldy, ga ei malteta hyvin kirjukieldy.

Enzikse lugemiskursat oli pietty Veškelykses da Jessoilas. Mollembis kylis on “Oman Muan” alallistu lugijua da kirjuttajua. Veškelyksen kirjastoh kerdyi kui ruavahistu rahvastu, mugai školaniekkua, karjalan kielen opastujua. Kuni vahnembat kielen vardoiččijat pyöryžän stolan tagan lugiettih da kiännettih Vas’a Veikin kerdomustu “Raadivo” “Oman Muan” piätoimittajan Natalja Sinitskoinke, nuoret yhtes KRL:n piälikön Jelena Migunovanke luajittih karjalazien flaguu da kirjutettih sanoi karjalakse. Jällespäi “Oman Muan” ruadai Margarita Kemppainen saneli, kui karjalazet naizet da miehet piettih paikkoi eri aigoih da eri ruadoloi ruadajes. Sanakse, kaikin, ket tilattih lehti, suadih mitahto lahjakse, kengo lähti kodih kauhanke, kengo mal’l’azenke, kengo muun lahjanke.

Jessoilan Livvin keskukseh kerdyi vai vahnemban polven rahvastu, kudamat sežo opastuttih lugemah livvikse da kleimäh flaguu. Omile alallizile lugijoile mustoitimmo, ku tulies vuvves algajen lehtis rodieu lugiettavua myös vienankarjalakse, harvembah – lyydikse da tverinkarjalaksegi. Jällespäi rahvas täytettih kyzelylistat, kirjutettih, midä heile himoittas lugie lehtes.

“Oman Muan” toimituksen da Karjalan Rahvahan Liiton puoles himoittau kiittiä veškel’čöi Irina Pogrebovskajua da L’ubov’ Prisoškovua da jessoil’čoi Tamara Petrovua da Galina Vasiljevua. Nämä rahmannoit naizet ainos azutan suuren avun meijän pidoloin järjestämizes.

Lähiaigua lugemiskursat roitah pietty Kotkatjärves, Mägriel, Anukses da Viidanal da toizis kylis. Kylien rahvas suajah tilata lehti, opastuo lugemah karjalakse da sidomah paikkua karjalazien luaduh, ostua karjalankielizii kniigoi, al’manakkoi, kalendariloi da poštukartočkoi karjalan kielel. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat