Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Arhijepiskoppu Leo karjalan kielen elävyttämizes Suomes

Arhijepiskoppu korosti, gu karjalazil on oigevus paista omal kielel da opastuo kieleh // Kuva: Il'l'u Mošnikov

Ligakuudu 1. päivänny Itä-Suomen yliopistos Jovensuus oli pietty toine Studia Generalia -luvendosarjah kuului ezitelmy

Sen teemannu oli Karjalan kielen elävyttämine Suomes. Luvendon pidi Suomen pravoslavnoin kirikön arhijepiskoppu Leo. Karjalan kielen seuran paginanvedäjänny arhijepiskoppu Leo saneli enimyölleh sit, midä karjalan kielen elävyttämizekse huavatah ruadua Suomes tuliel aigua. Yhteiskunnallizel tazol on tärgei, ku kieliaktivistoil olis tietty ohjelmu, kui hyö tahtottas elävyttiä omua kieldy. Tädä enzimäzikse kyzytäh vallasolijat piättäjät da muut ozapuolet. Tarkan perustehellizen ohjelman ezittäjes on jygiembi löydiä sana vastah da kieldävyö avus.

Arhijepiskoppu korosti, gu karjalazile on nygöi tärgei sanuo oma sana: andua ellendiä, gu karjalan kieli on oma iččenäine kieli, kielel paistah da sidä tahtotah säilyttiä tulijoile sugupolvile. Karjalazil on oigevus paista omal kielel da opastuo kieleh.

Luvendol oli paginua, ezimerkikse, kielen opastamizes päivykodilois da školis. Karjalan kieldy pidäy opastua lapsile dai ruavahile. Karjalan Kielen Seuran pluanois on kai perustua moine škola, kudamas kai urokat oldas karjalan kielel. Probliemannu sit on opastajien da opastusmaterjualoin vähys. Karjalankielizii uudizii da ohjelmoi tahtottas luadie Suomen Pohjas-Karjalas, kuduan alovehele kehitelläh karjalazien kodirandualovehtu. Karjalan kieli pidäy tuvva nägyvih linnan uuličoile da, ezimerkikse, valdivollizien virastoloin internetsaitoile vois olla tieduo karjalakse.

Tuliel Studia Generalia -luvendol 22. ligakuudu Helsinkin yliopiston professoru Janne Saarikivi pidäy luvendon Karjalan kielen nygytila Ven’an Karjalas.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat