Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kannattua jogahistu

Enzimäzenny opastundupäivänny, avajazien jälles, kursilazet kižattih, ozutettih, midä tietäh karjalan kieles da karjalazis // Kuva: Ol'ga Smortova

Kanzallizien kul’tuuroin keskukses algavuttih karjalan kielen kursit.

Tänävuon karjalan kielen kursiloil oldih virrallizet avajazet. Passibo sendäh Kanzallizien kul’tuuroin keskuksen emändöile, kudamat luajittih kogonazen pruazniekan kursuniekoile. Avajazih tervehtimäh karjalan kielen opastujii tuldih kul’tuuruministru Jelena Bogdanova, Karjalan Rahvahan Liiton piälikkö Jelena Migunova... 

Internet-kursat sežo kyzyttävät

Kursuniekkua tänävuon, kui oli mennyt vuongi, on ylen äijy. Enämbi 80 hengie kirjuttihes kursiloile. Kai avajazien piän, konzu televiizoras tiijustettih niilöis, soitettih da kyzyttih kirjuttua heidy kursiloile. Nägyy, kui äijy tahtuo on rahvahal opastuo kieleh. Tuaste, kui mennyt vuongi, livgiläzii da vienalazii tuli jagua vie kahteh joukkoh. Muitegi joukot roittih suuret, läs kahtukymmendy hengie jogahizes. Toinah ei moizel suurel joukol on helpo opastuo kieldy, ga tänäpäi se oli vai ainavo mahto. Kursiloin piendäh on annettu kaksi urokkua, sendäh pidi jagua opastujat ku heidy on muga äijy. Ližiäzin vie sen, ku rahvas yhty tottu kirjutetah piirilöispäi, kai Piiteris, Moskovaspäi dai ulgomualpäi. Kyzytäh, kuibo voibi opastuo karjalan kieleh, ongo distansionnoidu opastundua, ongo kursua internetas. Emmo sil vie voi löyhkiä. Emmo sidä ruaduo kehitännyh. Ga tämä kai pidäs enzikse ruadua, kuni on mostu kiinnostustu kieleh, ku rahvahal on himuo da tahtuo opastuo karjalan kieleh.

Sanakniigu vältämättäh

Ei toinah ni äijiä opastuskniigua ole, kui sanommo on, anglien libo mintahto toizen kielen opastujil. Ga niidy, hos näppine, ga on. Maltanet ku vai käyttiä jo olemas olluttu –  opastuskniigua, kaunehliteratuurua, lehtie, žurnualua, iče vie midägi varustat, ga nimittumua probliemua sinul opastajes ei ole. Toiči kehtata vai pidäy. Opastajannu olles tiijän sen.

Suuri probliemu on toizes. Himoittas jogahizele opastujale andua kädeh karjalan kielen sanakniigu, ga sidä ruadua emmo voi. Makarovan da yhtehisty Markianovan da Boikon sanakirjua, kudamat oli painettu 1990-vuozil, et sua nikus...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat