Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kieli tartuu pagizemal

Kursilazet pastettih piiruat, sit saneltih urokal kuibo sidä luajittih // Kuva: Ol'ga Smortova

Jovensuun rahvahanopistos syvyskuus algajen tuaste ruvettih ruadamah karjalan kielen kursit. Tänävuon opastumah karjalan kieleh tuli kymmene hengie, nelli heis ollah uvvet. Dostalit kuuzi jatketah karjalan kielen opastustu.

Ei ylen äijiä vie tänä opastusvuon ehtitty kaččuo, opastuo, muga iče sanotah, ku kaikkiedah viizi urokkua oli. Ga sanozin jo nämä viizi urokkua opastusmetodoin puoles oldih eriluaduzet. Mennyt nedälil kursilazet tuodih urokale omua pastettuu, sit sellitettih karjalakse, kuibo pastettih piirualoi da midä pidäy niilöih niškoi.

– Kursilazet iče kehitettih ruadua tämä. Lugiettih Omas Muas siirupiirualoin retseptu, sit iče tahtottih oppie pastua. Pastettihgi, sanou kursiloin opastai Sanna-Riikka Knuuttila, kudai jo tostu vuottu opastau karjalan kieldy Jovensuun rahvahanopistos.

Siirupiirualoi pastettih kursilazet Liisa da Anneli. Hyö jo tostu vuottu opastutah karjalan kieleh, sendäh ylen ravieh sellitettih, kui pidäy pastua. Nevvottih ližäkse, ku piirualoin syväimekse paiči siirua voibi panna kalbassuu da siendygi, ylen magei rodieu. Pirjo Stranden pastoi kapustupiiruan. Pirjo hos vaste vai tuli kursiloile, ga kieldy maltoi da kuuli ennepäi, sendäh nimittumua vaigevustu retseptua sellittäjes kursilazel ei olluh.

Oli sinäpiän stolal vie šipainiekkua da n’amuu. Šipainiekoin luajindas kursilazet ližäkse lugiettih kalenduaras, kudai oli luajittu meijän puolel da oli karjalazien perindöllizis syömizis. Täh kursiloil kačottuh syömizet-aihieh se on aiga pädii materjualu.

Urokan lopus juodih čuajuu piirualoinke. Ollahhäi karjalazet čuajumuagarit...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat