Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Almanakan sivuloi livailemas

Duaččuhommat on hyllätty keviässäh. Voibi sit liigu čuassu viettiä kniigua lugijes // Kuva: Margarita Kemppainen

Keskisygyzyy elämmö, Pokrovu on mennyh. Mual jo olis aigu kattuakseh lumen alle, ga taivahas ei ni yksi hiudaleh tipahtai. Harmai taivas vai tungou pohjazespäi tinanvärizii pilvilöi. Päivät yhty tottu vai lyhetäh, yöt pimetäh. Jälles Pokrovua jo muadu ei pidäs ruadua. Duaččuhommat sendäh on hyllätty keviässäh. Voibi sit liigu čuassu viettiä kniigua lugijes, duumaija da kuda-midägi omii mielii päntäillä bumuagale. Livailen jälgimästy Taival-žurnuallua, sih niškoi tahtongi vähäzen sanella: mi minuu miellytti, mi ei ylen äijiä miellytännyh.

Hyvä on se, gu žurnualan sivuloil on kirjutustu kui livvin, mugai vienan murdehil, on runuo dai prouzua, on tiedomiehien arvosteluu, mugai tavallizien runoilijoin tevoksii. Kirjutetah Suomespäi dai Tverispäi. Žurnualu yhtistäy kaikkii Karjalan muan da karjalan kielen suvaiččijoi.
Allan Valentina Libertsovan arvostelus Nikolai Zaitsevan kirjutustavas da mualuandas. Miellyttäy se, kui Valentina Vasiljevna nerokkahasti kuvuau muailmua, hos i pitkästi, ga ylen tunnollizesti käyttäjen čomii karjalazii sanoi. Ihan tottu miellyttäy lugie. Ičegi olen lugenuh enimät Nikolai Zaitsevan tevokset  “Omis ikkunois” algajen. Kai net ollah kovua luaduu, pahakse mieldy en ole nähnyh hänen luajittuloi kuvii, ga sengi smietin suammo nähtä tuliel aigua. Toivottazin miehele lykkyy, lujua tervehytty da uuzii tevoksii edehpäi.
Luvin Aleksandr Kräkkijevan Matkas-kerdomuksen. Nägyy, gu kirjuttajal on varas äijy vanhua karjalastu sanua. Kai net häi on ličannuh yhteh pieneh kerdomukseh. Minule se ozuttahes vaigiekse luvendakse. Yksi virkeh ezimerkikse: Keskevyttäjänny oli sinne prähkäjen da öntästellen edenöin vauhtil hömsyttäi pitky da hoikku gu kulgukoiru längisiärigryhmiskö… Minun mieles pitky da ebäiltävy virkeh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat