Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kieleh opastumine tulou syväimes

Vastavuksen järjestämizes autoi Opastuskeskuksen ruadai Lea Lihavainen (kolmas hurualpäi) // Kuva: Ol'ga Smortova

Karjalazet kerrytäh Jovensuun OK-opastuskeskukseh kerran-toizen kuus pagizemah muamankielel.

Jovensuu on moizii Suomen linnoi, kus on äijy mahtuo opastuo karjalan kieleh, sidä opastetah Itä-Suomen yliopistos, Itä-Suomen školas, Rahvahanopistos pietäh karjalan kielen kursiloi. Sidä paiči jo monien vuozien aloh Jovensuus ruadau karjalan kielen kerhogi.

Tämä karjalazien kerho, voibi sanuo, ruadau petroskoilazen Paginkanzu-kluuban jytyi: rahvas paistah, pajatetah, kačotah videodu, syvendytäh kielioppih libo lugemizeh, toiči tulou gostih paginkanzuagi. Mennyt kerran paginkanzannu oli “Oman Muan” toimittajua. Čuajustolas rahmannoit kerhon rahvas saneltih meile omis juuris, sit, mi käski heidy opastumah karjalua.

– Pirjo da Peša ylen boikoit ollah, luvemmo “Omua Muadu”, jogahizel tulou lehti, pajatammo, kuundelemmo muuzikkua. Myö kaikin olemmo karjalazet, meijän muamat-tuatat rodivuttih Karjalas, sendäh meijän opastumine tulou syväimes, sanou kerhoh kuului Sanni Tikka kerhon emändäs Pirjo Sivozes da hänen ukos Peša Haimakazes.

Enimien kerhoh kuulujien juuret ollah Suistamon čupulpäi, kaikkien perehilgi oli lähes sama oza: voinan aigah Suomeh muutettuu perehes paistavu kieli rubei unohtumah, vahnembat paistih karjalua silloi-toiči keskenäh, lapsetgi ruvettih pagizemah valdurahvahan kieldy.

– Minun rodukunnat – muamo, tuatto ollah rodužin Suistamospäi. Kois ei paistu karjalakse, paistih suomekse. Konzu olin lapsennu, karjal oli peittokieli, ruavahat paistih sidä, konzu vai rodn’at gostih tuldih. Minul pidi se tiediä, mielihyväl heijän paginoi kuundelin, mustelou Peša Haimakainen.

Peša da Pirjo puaksuh kävväh Karjalan Liiton mollembil puolil rajua piettävih karjalan kielen kursiloih, matkat Ven’an Karjalah on heile mieleh: Ven’an puolen kylis vastahottajien emändöinke voibi paista puhtahal karjalan kielel.

Onnuako puaksumbah toizii rajan tuakse kävyy Olavi Kyyrönen, mies rodivui Suistamoh, ylen hyvin hänele tartui muamankieli.

– Olen käynnyh Anuksen Karjalah, Uhtuoh, Tverih, vepsäläzih kylih, kaikkiel tundui, ku kodih tulin, kaiken ellendän. Ven’an kieldy en malta, sit dorogua myöte kävelen da kyzyn, pagizougo ken karjalua… sit löydyy yösija da evästy stolale, ainos oli hyviä vastahottajua, a ku kieldy vie maltanet, ga oma olet, sanelou Olavi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat