Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Konzu opastajat muututah opastujikse

Sinäpiän školaniekat piettih Alavozen školas Karjalan Rahvahan Liiton aksii “Minä pagizen karjalakse” da lahjoitettih opastajile bukliettazii, kus on tiedoloi karjalazis da karjalan kieles // Kuva: Valentina Libertsova

Joga vuottu, ku vai sygyzy koskou  Anuksenjoven rannal seizojien koivuloin da niinipuuloin ladvoi, algavuu Alavozen školas vessel da mieldykiinnittäi Opastajan päivän valmisteluhäly: vahnembien kluasoin opastajis vallitah školan administratsii da opastajat, školaniekat ečitäh materjualoi urokkoin näh, kyzytäh abuu opastajil. Konsertuzualaspäi kuuluu muuzikkua da lapsien iändy –  se Jelena Tunkel’ valliččou pajoloi da runoloi pruazniekkukonsertah, nevvou kui ezittyö da pyzyö laval.

Pruazniekan aigua škola on kirjavu: kaikkiel on čomat seinylehtet, ilmumiäččyt, kukat. Pruazniekku ottau kaikkii omah valdah, urokat da väliaijat lennetäh terväh, ei sua puuttuo pon’ah – ken on opastai, a ken opastui. Opastajii, tiettäväine, huolevuttau kui opastujat pietäh urokkoi heis tuači da aiven čökeltähes kabiniettah, buiteku unohtettih midätah, a iče kačotah, kui menöy urokku.

Školan opastajat ollah sinäpiän 12. kluasan opastujien roulis.

Tänävuon Ičehaldivopäivän opastajinnu oldih kymmenenden kluasan opastujat.   Hyö  tuodih uuttu opastusprotsessah: ehoitettih omile ”školaniekoile” eriluadustu matkua. Enzimäzinny kučuttih matkah omua kyliä myöte Vasilii Antipin da Mihail Filippov. Brihat ozutettih prezentatsii omah kyläh näh, piettih kilboi da arbajazii, kerrottih anukselazes kirjuttajas da taidoilijas Nikolai Zaitsevas, kudamanke hyö vastavuttih Anuksen kirjastos. Lopul urokkua kaikil ”opastujil” pidi kirjuttua pienet kirjutukset omah muah näh. Hämmästytti brihoi, ku anglien kielen opastai Tamara Sumina kirjutti oman ainehkirjutuksen anglien kielel.

Toizel urokal ”opastajat” Darja Iščejeva da Marija Prokopjeva kučuttih kaikkii matkah kukkien muah, Gollandieh. Tytöt kerrottih kukkien paruadas, kudamua pietäh täs muas joga vuottu, ozutettih Gollandien loppemattomii kukkien peldoloi. Urokan toizel puoliškol ”opastujat” omin käzin luajittih šifonkukkazii, kudamil voibi čomendua pluat’t’oi libo tukkii...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat