Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opastujes neruo liženöy

Lapsien kazvattajat ozutettih, kui hyö kižan vuoh harjaitetah lapsii muamankieleh omis opastuslaitoksis // Kuva: Jelena Migunova

Kogo nedälin 21. – 25. ligakuudu Karjalan opastajien jatko-opastuksen instituutas piettih ruadoneron parandamizen kursit lapsien kazvattajih niškoi.

Kaikkiedah kursit kerättih yhteh läs nelliäkymmendy lapsien kazvattajua kui Petroskois, mugai Karjalan monis piirilöis, Piiterin, Vologdan da Tverin alovehil, sego Piiterispäi. Heijän keskes oldih livvin, vienan, tverin karjalazet, vepsäläzet da suomelazet. Kursiloil oldih ezitetyt Karjalan kaikkien kandurahvahien kielet da kul'tuurat. Kaikin paistih keskenäh omil kielil da hyvin ellendettih toine tostu.

Kielen harjoittelu-urokkoi piettih eri joukkolois. Livvin karjalazii rodih kaikis enin. Nerokkahien opastajien avul kursilazet parandettih omii kielineroloi, sego suadih uuzii tiedoloi, kudualoi voijah käyttiä omas ruavos.

– Myö tavoitammo, gu naizet livuttas pagizemah karjalan kielel, sendäh gu monet heis pahoi paistah libo huijustellahes paista muamankielel, sanelou kursiloin livvin murdehen opastai Natalja Sinitskaja.

Kursit järjestettih Suomelas-ugrilazet kielet da kul'tuurat alguopastukses-projektan hantuzis. Kannatustu suadih Suomi-Venäjä-Seuraspäigi. Piätavoittehennu oli levendiä tiedoloi kielipezis sego kaksikielezyös lapsien päivykois da perehes. Vastavumah kursilazienke kävyi Petroskoin Suomen konsulan Tuomas Kinnuzen mučoi Svetlana, häi saneli omas perehes, kui hyö ukonke kazvatetah kaksikielizii lapsii.

– Meil on kaksi poigua, minä pagizen heijänke ven'akse, ukko - suomekse. Lapset ylen terväh da vaigevuksittah opastutah kahteh kieleh, sendäh hyö voijah opastuo kui Suomen, mugai Ven’an školis, voibi sanuo, gu meil on kolmekieline pereh, sendäh gu myö kaikin pagizemmo vie anglien kielel, sanelou Svetlana.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat