Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Igä elä, igä opastu

Vahnemban polven rahvas tahtotah opastuo käyttämäh internettua // Kuva: Ol'ga Smortova

 

Opastajien jatko-opastuksen instituutas pietäh tiedokonehkursit eläkkehel olijoile rahvahile.

...Tänä vuon instituuttu otti opastettavakse 25 eläkkehelästy, ga pyrgijiä oli äijiä enämbi. Enzimäine joukko, kuduas on 13 hengie, rubei opastumah mennyt nedälil, toine joukko opastuu tämän nedälin aigua. Dengua kursiloin pidämizeh suadih Gennadii da Jelena Timčenkoloin hyvyönluadijas fondaspäi. Nämmih varoih jatko-opastuksen instituutan ruadajat valmistettih myös opastuskniigazet tiedokonehel ruadajih niškoi. Jogahine kursuniekku ottau ičele seiččie kniigastu, ku kursiloin loppiettuu hänel pidäy opastua ruadamah tiedokonehel vie seiččie hengie.

Opastumah rahvas kävväh mielihyväl, monet tahtottas jatkua opastustu, tiijustua enämbi, migu heile opastetah, on mostugi, kel on jygiettävy tämä opastus, ei ni jogahine ruohti lähtie opastumah 79 vuvven ijäs.

– Myö emmo ylen hyvin malta ruadua tiedokonehel, maltammo vai kaččuo bunukoin kuvua kois. Himoittas opastuo käyttämäh sähköpoštua, työndiä kirjazii. Tiä kai hyvin sellitetäh, toinah teriämbi voibigi ruadua, sanotah petroskoilazet Tatjana Stefan’uk da Svetlana Fil’kina.

Nämä kursit ollah hyvät sit puolesgi, ku joga päiviä sinne kävyy Sberbankan, Eläkehfondan da toizien valdivonlaitoksien ruadajua. Hyö sellitetäh, midä voibi ruadua heijän saitoil, sanommo, kaččuo, ongo ristikanzal maksamattomua štruaffuu, nevvotahgi, kui vardoijakseh smuttijoi internetas.

Kylmykuus-talvikuus Opastajien jatko-opastuksen instituutas jatketah tiedokonehkursiloi. Dengua niilöih andau jo opastusministerstvu...

Opastusprogrammoin joukkoh kuulutah: Windows, Microsoft Word, Internet, Skype, myös sähköpoštan da www.gosuslugi.ru-saitan käyttämine... Ližiä tieduo telefonas 77-06-05.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat