Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kannattammo kogo mierol

// Kuva: Ol'ga Kuzmina

Karjalan kielen da kul'tuuran vuozi loppietah hyvyönluajinduaktsiel Karjalan kielen koin nostamizen kannattamizekse. Tarkembah sit saneltih Karjalan kul'tuuruministerstvas pietyl press-konferensiel. Priäžäs hyvyönluajinduaktsii avatah 9. kylmykuudu Laučat-nimizel etnoillačul, kuduah yhtytäh Karjalan tundietut pajo- da tansijoukot...

Kylmykuun 10. päivänny sie pietäh tazavallan kul'tuurukuhkutuksien jarmanku, sen aigah Karjalan etnokul'tuurukeskuksien ruadajat ruvetah pidämäh erilazii master-kluassoi, opastetah rahvastu pastamah šipainiekkoi, kudomah, punomah tuohes, luadimah saviezinehii, perindöllizii tyttilöi sego äijy midä muudu. Sen ližäkse ohjelmas roitahes Karjalan kielen koin prezentatsii, Čičiliušku-tyttiteatran Koirien Kalevala-ezitys sego Onego-nimizen orkestran kontsertu. Karjalan filarmounies 18. kylmykuudu ezitytäh tazavallan rahvahallizien kul'tuuroin keskuksen kollektiivat.

– Nengostu perindyö - pidiä hyvyönluajindukontsertoi - meil jo on olluh. Rahvas ostetah liput da iče voijah vallita sen hinnan, rubieugo se maksamah 100, 1 000, 5 000 vai 10 000 rubl'ua..., sanelou Karjalan kul'tuuruministru Jelena Bogdanova.

Tämän hyvyönaktsien järjestämizes äijäl autettih volont'ourat. Hyö valmistettih kai afišat. Karjalan kielen koin tunnusmerkin luadi nuori dizaineru Jekaterina Voronova, sen pohjakse tuli lapsen piirustus. Lapsile annettih ruado piirustua, mittumannu hyö nähtäh Karjalan kielen kodi. Erähäs piirustukses oldih brihačču kažinke da päčči. Netgi vallittih Karjalan kielen koin simvolakse.

Tänäpäi Karjalan kielen koin alustu on jo valmis. Projektan mugah kaksikerroksizen taloin pinduala roihes 400 neliömetrii. Enzimäzes kerrokses roitahes suuri gost'uperti, voimisteluzualu, pezo- da syöndypertit sego mustoezinehien myöndykohtu. Toizeh kerrokseh tahtotah avata pieni hotelli gostih niškoi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat