Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omin käzin luajittu suarnu

Uvven Vilgan ”käzineroniekat” ollah kuulužat ymbäri Karjalua // Kuva: Natalja Sinitskaja

Vähätöigo meil on rahvastu, ket ruatah jogahine omas kohtas ei palkan suandakse, vai mielen mugah da sendäh, ku uskotah: heijän ruaduo pidäy.

Moizii ristikanzoi on Uvves Vilgas eläi Svetlana Tarasova.

Svetlana Muhailovna ruadau lapsien kel jo 26 vuottu. Häi opastau heile erilastu neruo, midä voibi luadie omin käzin: ombelustu da kirjoindustu, nygyaigastu da ulgomualastu quilling:ua da patchwork:ua. Jälgimäzikse mainittuloi vois sanuo prostoimbahgi luaduh. Patchwork on tilkuzis ombelemine, sidä tiettih da maltettih vie meijän pruavobuaboit. Quilling johtuu anglienkielizes sanas quill-linnun sulgaine: pitkis da hoikkazis spirualin mugah punottulois bumuagujunozis luajitah čomazii.

Luajitahgi Uvven Vilgan lapset kangastyttilöi: movvas olijoi norjalazen Toni Finnangeran keksittylöi Tildoi, kummakkahii ödönölöi, pitkykorvazii jänölöi da viärykäbäl kondieloi. Kaikkeh sih heidy opastau Svetlana Tarasova.

– Allus algajen meil oli Nuorižokluubu, nygöi on Lapsien taijon keskus. Se on kogo meijän Onieganrannikon piirin keskus, meil kylis – Uvves Vilgas, Šuojus, toiziel – keskuksen ozastot. Enne myö olimmo kerholoin piäliköt, lähes kaheksua vuottu olimmo sil tazol. Nygöi meidy sanotah ”ližäopastuksen opastajikse”, da meijän ruado kuuluu opastundan ministerstvale, sellittäy Svetlana Mihailovna.

Tilua löydyy kaikile

Kaksikymmenseiččei vuottu tagaperin hyö ruvettih kerävymäh Uvven Vilgan erähän koin luondalah. Aijan aloh löydyi uuzi sija – nygöi, jo seiččei vuottu, lapset opastutah käzineroloih Uvven Vilgan Kul’tuurutalois. Sie heil on oma valgei perti. Hos sijua ei ole äijiä, ga tilua löydyy jogahizele, ken tottutoven tahtou opastuo mihgi hyväh käzineroh. Enimät opastujis ollah tytöt, ga on brihaččuugi. Netgi nieglu käis öhkäjen-prähkäjen ommeltah.

– Ei nivouse huijustella. Minä ainos sanon heile, ku parahat sobien ombelijat oldih miehet. Se on miehen ruado, vagaittau Svetlana.

Kaikin ellendetäh, ku linnas eläjil lapsil on enämbi mahtuo da eriluadustu kerhuo da ližäopastuksen školua. Kyläläzil lapsil joudoaijakse on pihal juoksendelemine da piehtaroičus. Sendäh Svetlana Tarasovan ”kerho” on eräs kohtu, kus kyläläzet lapset vahnemban ristikanzan piän al opastutah ruadamah, auttamah toine tostu, olemah sobuh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat