Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielen kehittäjile omistettu

Tänävuon Kanzallizen poliitiekan ministerstvu palkičči opastujii, kudamat äijy ruatah oman kielen da kul’tuuran alal. Palkittavii opastujii vallites čottah otettih segi, mittumii arvosanoi nuoret suajah opastujes. Palkindo suadih kolme: liygiläine Anastas // Kuva: Ol'ga Smortova

Tänävuon Itämerensuomelazien kielien da kul’tuuroin tiedokundu täyttäs 20 vuottu. Pahakse mieldy, omah vuozipäivässäh tiedokundu ei elänyh, ku mennyt vuon se salvattih. Yhtelläh itämerensuomelazih kielih opastamine jatkuu Petroskoin yliopistos, jatketahgi tiedokunnan perindöt. Yksi moizis perindölöis on Dmitrii Bubrihan lugemizet -konferensii.

Täl kerdua konferensii omistettih niilöile rahvahile, kudamat pandih äijy vägie suomelas-ugrilazien kielien kehittämizeh, ruattih tiedokunnan hyväkse.

Enne kaikkii paginua piettih Tamara Ivanovna Staršovas, kudai oli yksi niilöis, ken pani alguh Itämerensuomelazien kielien da kul’tuuroin tiedokunnan da oli sen johtajannu kahtenkymmenen vuvven aloh. Tämä oli enzimäine Bubrihan lugemizet -konferensii, kudamal ei olluh Tamara Ivanovnua. 

Paginua piettih Martti Kuusizeh nähte, kudai ruadoi suomen kielen alal. Kuusizeh nähte saneli hänen endine opastui Irina Iganus, oman opastajan toven suuren panoksen suomen kieleh todevuttamizekse Iganus ozutti suuren kahtenozazen ven’a-suomelazen sanakniigan, kudai on jo äijäl kulunuh jogapäivästy käyttämisty, kai on liimulental "paikattu"...

Ruattu ei ole muattu

Ylen hyvän dokluadan Grigorii Makarovah nähte valmisti viijenden kursan opastui Julija Ponomar’ova.  Grigorii Makarov on livvin murdehen suuren sanakniigan luadii da sananpolvien keriäjy. Hänen ruavon pohjakse tässähgi piästäh ilmoih uvvet sananpolvien kogomukset. Ičehäi Makarov oman ijän on elänyh Ruattu ei ole muattu -sananpolven mugah. Paginah Makarovah nähte yhtyi hänen ruadodovariššuagi, Kielen, literatuuran da istourien instituutan ruadajua...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat