Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Olis kalua, leibiä rodieu

Lopul piduo kluubah yhtynyöt gostitettih toine tostu kalasyömizil, kudamii valmistettih täkse ildukečoikse

Kylmykuus Uvven Vilgan kyläs piettih tavanmugaine Ildukečoi-kluuban vastavus. Täl kerdua paginale otettih Karjalan kalat da tazavallan kalaresursat -aihe.

Sygyzy on kalanpyvvön aigu da pagin kalah näh on aktualline. Kalanpyydö pohjazis mualois on perindöllizii ruadoloi. Vuvvennu 1914 suomelaine arheoulogu Sakari Pälsi löydi Karjalan kannal verkon, kudamal on 9300 vuottu igiä. Verkon piduhus oli 30 metrii, levevys – 1,5 metrii. Verkon pullozet oldih luajittu pedäjän kuores, kivekset oldih luajittu kivilöis. Verko oli kuvottu pajunuoras.

Kala on Karjalan piäbohatuksii. Puaksuh se piästi rahvastu nälgysurmas. Vitamiinoin hädä täytettih kalal. “Olis kalua, leibiä rodieu”, sanottih karjalazet. Ei nareko sanan perusteh “kala” on säilynyh monis Karjalan paikannimilöis. Monet järvetgi säilytettih ennevahnallizii nimilöi.

Nygyaigazeh kalanpyydöh näh Karjalas saneli vastavuksel Tamara Nečajeva, kudai ruadau ihtioulogannu monis Karjalan kalankazvatustalovuksis. Kluubah kuulijat kačottih kuvii, piettih paginua paikannimilöis da eri kalois.

Vuvvennu 2013 70% Ven’an lohtu on kazvatettu Karjalan tazavallan kalatalovuksis. Karjalan järvilöin suurus da puhtahus annetah hyvii mahtoloi kalantalovuksen kehityksekse.

Merilohi on kuulužimii Karjalan kaloi. Sen piduhus voibi olla 1,5 metrii da paino voibi olla 40 kiluo. Merilohtu on Oniegan da Luadogan järvilöis, Kuittijärves da Jänisjärves...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat