Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Excel biolougies?

Virtualiopastuksen päivih enzi kerdua kävyi rahvastu Karjalaspäi, kaikkiedah nelli hengie. Keskel ollah Virtualiopastuksen päivien järjeständykomitietan paginanvedäi Leena Nissilä da Opastushalličuksen ruadai, Karjalan Sivistysseuran piälikkö Eeva-Kaisa L

Helsinkis 2.-3. talvikuudu jo yheksättytostu kerdua piettih Valdukunnallizet Virtualiopastuksen päivät, kudamih enzi kerdua yhtyi meigälästy rahvastu Karjalaspäi.

Virtualiopastuksen päivät on suurimii da tärgiembii Suomen opastushalličuksen luajittuloi tapahtumii. Niilöi pietäh joga vuottu da rahvastu niilöih kerdyy kogo Suomespäi, suvespäi Lappih suate. Yhtynytty joga vuottu on äijy, enämbi viittysadua hengie. Täl kerdua pidäy sanuo Virtualiopastuksen päivih enzi kerdua kävyi rahvastu Karjalaspäi, kaikkiedah nelli hengie. Hyö ollah karjalan da suomen kielen opastajat, karjalazet aktivistat.

–  Mindäh olemmo kuččunuh karjalazii? Olen äijän kerdua olluh Karjalas. Näin ku siegi lapset ylen puaksuh käytetäh nygyaigazii telefonoi, iPad:oi, ollah aktiivizet sotsiualumedies. Duumaičin, ku se olis hyvä mahto karjalazile opastajile tulla kaččomah, kui meil ruatah, kui školis käytetäh tiedo- da viestindytehnolougieloi. Se olis hyövykse, sanou Suomen opastushalličuksen ruadai, Karjalan Sivistysseuran piälikkö Eeva-Kaisa Linna...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat