Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paras moralin urokku da elaijan ezimerki

Omamualazet-kluuban vuoronmugazel vastavuksel piettih paginua kallehimis, armahimis – meijän muamolois.

 Mugažah karjalazeh gorniččah kerävyttih ei vaigu kluubah kuulujat rahvas, ga lapsienkoin kazvatitgi. Sergei Kn’azev, meijän video-operuatoru, kuduadu hyvin tutah meijän kyläs, valmisti ”kinon” meijän muamolois. Enämbän kuudu myö valmistuimmo täh pidoh, ečiimmö muuzikkua da runuo, rahvas tuodih fotokuvua, erähil net oldih ainavot, kudamii pietäh ruokos. Pivon valmistamizes äijän autoi Veškelyksen školan voimistelun opastai Pavel Andrejev, häi andoi laittehisto, ku voizimmo kaččuo ”kinuo” muamolois.

Pido algavui Jevgenii Jevtušenkon runol muamoloih nähte. Sit suurel ekruanal čoman muuzikan myödäh ruvettih ozuttamah kuvii. Ekruanalpäi omih ruavastunnuzih lapsih kačottih heijän muamat, kuduat elettih vaigieloi elaigoi, kazvatettih lapsii da bunukkoi. Kuvan matkattih toine toizen peräh – Zinaida Petrovna Boitsova, Matr’ona Vasiljevna Vorobjova, Okt’abrina Vasiljevna Kn’azeva, Vasilisa Kuz’minična Loginova…

Kenbo tämä on?”, ”kenenbo muamo?” – šupettajen, kyynälis läbi kyzeltih toizen tizel pidoh tulluot. Liikuttajat da herkät oldih kerdomukset muamolois. Kaikis jygevin on paista Ida Jermolajeval, kudai enzimäzenny rubei sanelemah omas muamas, Zinaida Petrovna Boitsovas, kudai otti händy tyttärekse tytön vahnembienkuoltuu voinan aigah...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat