Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Võruspäi Vieljärvele

Eestis Võru-linnas piettih enzimäine seminuaru yhtehizen Helsinkin yliopiston da Nuoren Karjalan projektan hantuzis. Tuliel kerdua projektan  rahvas vastavutah Vieljärves, kus luajitah kogonaine karjalan kielen elävytysnedäli.

Vähembistökielien elävytys da taido suomelas-ugrilazes kontekstas -seminuaral oli pandu alguh uuzi Helsinkin yliopiston da Nuoren Karjalan projektu. Kannatustu sih suadih Suomen Kone-fondaspäi, kudai jälgiaigua rubei kannattamah projektoi, kudamis monikieližyön da taijon kehitykset oldas rinnakkai, yhty kehitettäs toizen vuoh da kauti.

Seminuaru piettih kylmykuun puolivälis kolmen päivän aigah. Rahvastu sih tuli Suomes, Eestis dai monis Ven’an suomelas-ugrilazis tazavalloispäi: Karjalas, Udmurties da Komispäi. Kaikin hyö omas muas ollah oman kanzan aktivistat da todevutetah kieli- da kul’tuuruprojektoi. Tämän enzimäzen seminuaran tarkoitus oli juuri moine, ku rahvas saneltas omua neruo da sen jälles yhtes mietittäs, midä kaikkie vois luadie meijän kanzoin kielien kehittämizekse.

Umurtielazet iele astujat

Löyhkettäviä toinah oli. Udmurties jo kaksikymmen vuottu peräkkäi lapsih niškoi järjestetäh luageriloi. Tazavaldu auttau, dengua luagerin järjestämizeh suajah Opastusministerstvaspäi. Lastu sih tulou äijy da opastutah hyö sie eri joukkolois. Sanakse, mennyt vuon Sobien dizainu -opastusjoukkoh pyrgijiä oli seiččie kerdua enämbi, migu voidih ottua. Tulou vie vallita da kilbailta. Hyvä puoli täs opastundas ei ole vai se, ku lapset mih vai ei opastuta da harjavuta, käzinerolois kirjutus- da lehtiemiehen neroloih suate, ga kuultah kieldygi. Suuri vuitti luagerin ruadajis paistah udmurtien kielel, kaikin sidä ellendetäh.

Ollah kuulužat Udmurtiet etnodiskot. Niilöin vuoh, a diskoloih tulou savoin hengin, voibi suaja ližiä dengua omah ruadoh, omien projektoin kehitändäh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat