Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2014

  • Tulolaine kieliniekku

   Erik Engberg opastuu nygöi Petroskoil ven’an, suomen, karjalan da pol’šan kielii. Londonan yliopistos opastui briha tuli Karjalah vuvvekse

  • Karjalazii puolistamas 25 vuottu

   Tänä vuon Karjalan Rahvahan Liitto pidäy omassah 25-vuozipäivän. Liiton piälikkö Jelena Migunova saneli, midä hommua on Liitol tänäpäi, da kui liittolazet valmistutah täske karjalazien pruazniekakse

  • “Muilupajah” joudaval

   Karjalaine Anastasija Skutar’ saneli, kui häi keittäy muilua da andoi nevvuo sit ruavos

  • Oma Sampo-melliččy

   Perindöllizien käzinerolon keskukses Kanzoinvälizenny muamankielen päivänny avavui tyttilöin ozuttelu ”Korela da Karjala”. Tyttilöin luadijat ollah Margarita Kemppainen da Galina Aleksandrova.

  • Luondo joga kuvas

   Muamankielen päivänny Karjalan rahvahallizien kul'tuuroin keskukses avattih Nikolai Zaitsevan mualavuksien ozuttelu.

  • Vedeh mennyöt Mologan karjalazet

   Karjalastu eläy leviel alovehel, meidy on eri luaduu: vienalazet, liygiläzet da lyydiläzet. On karjalastu Suomen puolel da Ven’al – Tverin mual, Jaroslavl’as da Novgorodas. Meigävellie on Siberisgi. On (vai lienne pidäy sanuo ”oli”) vie eräs karjalazien joukko – Mologan karjalazet.

  • “Mustattogo 40 vuottu tagaperin…”

   Vuvven 1974 Kotkatjärven školan loppienuot nellänkymmenen vuvven peräs vastavuttih oman školan seinis

  • Čurčettai ojaine

   Priäžän školas piettih jo kolmas pajofestivuali ”Pajo-ojaine”. Lapset festivualis pajatetah vaiku karjalakse da suomekse.

  • Konferensiele perehinneh

   Priäžäs piettih enzimäzet Kodirannan lugemizet -konferensii, paginua kudamas paiči priäžäläzii lapsii piettih Vieljärven da Jessoilan školan kazvatit.

  • Kaččokkua , meijän Vienuo ozutetah!

   Karjalan Kanzallizen teatran ozuttelijua Vieno Kettustu näimmö Luadoga-fil’man epizouduroulis.

  • Sampo - olemas olluh vai olematoi

   Piiterin alovehen vesti-lehten toimittai Sergei Glezerov da hänen kirjutettu ”Kummalline Sampo… Luugan piirispäi” tuli SMIrotvorets-kilvan voittajakse Painetut joukkoviestimet -nominatsies.

  • Kyykkä-kižua mainostetah

   Paginkanzu-kluubas piettih Kyykkä-kižan mainosvideon prezentatsii

  • Helmu lekui, kottu vingui

   Tundietun horeografan Viola Malmin roindupäivänny, 14. kevätkuudu, erähäs Petroskoin kluubas oli entoillačču, kudamas omua neruo ozutettih horeografan ruaduo jatkajat. Illačču oli luajittu Viola Malmin mustokse da kunnivokse.

Partn`ourat