Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2014

  • Kilbu suurenou tulien vuon

   Tavan mugah kilvas oli Paras muamankielen opastai -nominatsii. Tänävuon sih nominatsieh oli nelli pyrgjijiä: Jessoilan školan suomen kielen opastai L’udmila Pupulainen, Kalevalan školan karjalan kielen opastai Nina Aleksejeva, Puadanen školan karjalan kielen opastai Tatjana Dembitskaja da Šokšan školan vepsän kielen opastai Anastasija Konošenko. Pahakse mieldy, Tatjana Dembitskaja ei voinnuh piästä Petroskoih kilbah Puadanespäi: pahan dorogukunnon periä salvattih avtobusoin reisat Karhumäispäi Puadaneh.

  • Karjalazii kazvattamas

   Mennyt pyhänpiän Karjalan Rahvahan Liiton Myö karjalazet-projektah kuului Pyhänpäivän kielipezä-kluubu pidi jälgimäzen vastavuksen.

  • Šuojun pajo kuuluu ven’akse

   Šuojun rahvahalline hora täytti nellikymmen vuottu. Horan vuozipäivykonsertah, Karjalan filarmounieh, kerdyi endisty horan pajattajua da niidy, ket suvaijah ven’alastu pajuo.

  • Uuttu da endisty kilbuniekkua kilvas

   Tänävuon lapsien runoloin lugijoin kilvas ”Täs synnyinrannan minun algu” oppi omua ozua 78 lastu, heis nuorimat oldih 3-vuodizet tyttözet da brihačut.

  • Pienin sanelun kirjuttai eläy Suomes

   Karjalan kirjukielen päivän hantuzis pietyn sanelun karjalan kielel kirjutettih kui Ven’an mugai Suomen karjalazet. Varkaukses eläi pieni Juuli Kähäri kirjutti sanelun internetan kauti. Sanelun kirjuttajal karjalazel Juuli Kähäril on vai kuuzi vuottu igiä!

  • Elä ainos, “Joguine”

   Kotkatjärven Joguine-pajojoukko täytti kaksikymmenviizi vuottu. Tälle merkipäiväle omistettu konsertu piettih kylän kul’tuurutalois

  • Ahtian “Lauseoppi” piäzi ilmah

   E.V. Ahtian "Lauseoppi" piäzi ilmah Suomes, Karjalan Kielen Seuranhantuzis. Se on kolmas oza Ahtian kielioppii. Enzimäine oza, "Äänne-ja sanaoppi" piäzi ilmah jo 1938 Suojärvel.

  • Aktivistoin hyvä ruado

   Segežas jo tostu vuottu opastetah karjalan kieldy kursiloil. Tänävuon mennyöh verratunnu on vaiku livvin murdehen opastustu, mulloihäi opastettih vienuagi.

  • Oli šemmoni priha

   Šovan alkukuukaušina Kalevalan piirin šotakomissariaatti oli kuččun 1800 piirin eläjyä Šuuren Isänmuallisen šovan rintamilla.

  • Kyykkyä pelattih Priäžäššä

   Priäžäššä piettih kyykkäkilpailu, kumpaseh otti ošua 18 joukkuo Karjalan eri piirilöistä ta kylistä.

  • Ližiä stipendiedu muamankieldy opastujile

   Petroskoin valdivonyliopiston karjalan da vepsän kielen opastujat roitah rikkahembi toizii opastujii kolmel tuhandel rubl’al kuus

  • Sanakniigat Internetan kauti

   Kielen, literatuuran da histourien instituutan saital roittih Karjal-ven'a sanakniigoin elektronnoit versiet

  • Ebätavalline rakkahus

   Karjalan kanzalline teatru valmisti uvven Ol’ga-ozutelman. Sen pohjannu on Suomen tundietun ozutelmukirjuttajan Laura Ruohozen vuonnu 1995 kirjutettu tevos, kuduadu pietäh yhtenny parahis Suomen nygyaigazes literatuuras.

  • “Kerran meijän hierus”

   Videleläzet ozutettih jo oma viijes spektakli, sen nimi on “Kerran meijän hierus”. Teatru ruadau jo kaheksattu vuottu da nämmis vuozis viizi hyviäluadustu spektaklii karjalan kielel eigo ole hyvä sualis.

  • FINKA:n tutkijat Petroskois

   Täl nedälil Petroskoin valdivonyliopistos itämerensuomelazien kielien laitoksel luvendoloi piettih Itä-Suomen yliopiston tutkijat da opastajat. Kaikin hyö ollah FINKA-projektas ruadajat.

  • Midä? Konzu? Kus?

   Kanzallizien kul’tuuroin keskukses karjalan kielen kursiloin salbajazet oldih mennyt nedälil, 14. oraskuudu. Ga niilöin aigahgi kursilazil ei olluh aigua huogavuo, pidi piädy ruatuttua da ozuttua midä hyö tietäh da maltetah karjalazis da karjalan kieles. Kursiloin opastajat luajittih heile Midä? Konzu? Kus? -kiža.

  • Liitto sai uuttu vägie

   Karjalan Rahvahan Liiton 25-vuozipäiväkse omistetul kerähmöl vallittih uuzi Liiton piälikkö da johtokundu

  • Voitonpäivä Sohjanankošella

   Louhen piirin kylissä piettih Šuurella Voitolla omissettuja tapahtumija.

  • Yö musejokylyššä

   Perintehellisekši tullut Musejoyö -aktijo piettih tašavallašša 17. – 18. oraškuuta välisenä yönä. Vielä vuuvven alušša Haikol’ašša olijan kirjailija Ort’t’o Stepanovin musejon isännät Miihkali ta Olga Stepanovit piätettih ošallistuo täh tapahtumah.

  • 25 vuotta yheššä

   Karjalan Rahvahan Liiton merkkipäivällä omissettu Myö – karjalaiset. 25 vuotta yheššä -valokuvanäyttely avattih 15. oraškuuta Kanšallisien kulttuurien keškukšešša.

  • Karielan kieli on kulda

   ”Karielan kieli on kulda! A kuin myö emmä rubie vardeimah šidä kuldua i kavotamma, niin ženmuost’a kuldua enämbi meilä ei lie...” – šano Aleksandra Vasiljevna Punžina karielan kielen opaštujilla Tverin universitetašša. Karielan kielen tiedomieš Aleksandra Punžinalla täydyi 80 vuotta.

  • Hätken vuotettu kirju

   Vastevai ilmah piässyöh Vladimir Brendojevan kirjah on kerätty runoilijan kai runot da kerdomukset. Parembua ei ole ozua -kirjan prezentatsii oli runoilijan roindumual, Anukses, mennyt nedälil 21. oraskuudu.

  • Näyttely taiteilijan merkkipäiväkši

   Oraškuun 19. päivänä Vladimir Lukkonen täytti 55 vuotta. Merkkipäiväkši taiteilija valmisti persoonalisen näyttelyn

  • Luonnon kirjavuutta šuojellen

   Uuši kirja kertou lapšilla Karjalan uhanalaisista lajiloista

  • Nerokaš johtaja

   Musejoyönä Karjalan Kanšallisešša musejošša avattih Grigori Grigorjevin muistolauta

Partn`ourat