Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan linjat. Šuojärvi

Rekonstruointih otettih ošua yli 100 ihmistä Piiteristä ta Petroskoista.

Suojärven piiris järjestettih jogavuodehine talvisovan bojuloile omistettu rekonstruksii

Rekonstruointi oli omissettu talvišovan lopettamisen 74-vuotispäivällä.

Istorijallisen rekonstruoinnin festivaalija Karjalašša on järješšetty jo yli 10 vuotta. Perintehellisešti niitä pietäh Šuojärven, Pitkärannan ta Aunukšen piirilöissä.

Tämänvuotini tapahtuma šattu istorijallisešša paikašša, Kolla-linjalla. Juuri näissä paikoin talvella 1940 Neuvoštoliiton Ruškie Armeija ta Šuomen armeija piettih kovie taisteluja.

Rekonstruointih otettih ošua yli 100 ihmistä Piiteristä ta Petroskoista.Pivon avasi Karjalan Tašavallan urheilun ta nuorisoaseijen ministeri Aleksandr Voronov. Hiän korošti tapahtumien entistämisen šuuren merkitykšen. Aleksandr Voronov kiitti Šuojärven piirin paikallishallintuo ta hallinnon piämieštä Gennadi Dan’kuo, St’ag-klubin šotaistorijan harraštajie tapahtuman erinoimaisešta järještämiseštä.

Neuvoštoliiton ta Šuomen välisen šovan aikana Šuojärvi oli Ruškien armeijan 56. ta 75. tarkka-ampujadivisionin hyökkäyšalovehella. Näijen divisionien tarkotukšena oli vallata Loimola-ašeman, piäššä Pitkärannan šuomelaisjoukkojen šeluštah ta eistyö Sortavalah päin. Ruškien Armeijan šotajoukkoja vaššattih IV šuomelaisen armeijakunnan ta Räsäsen joukot...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat