Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma mua on kallehin

Kiestinkiläiset lapšet Kapitoška-ryhmän johtajina ollah musiikin opaštaja Inga Borodkina ta karjalan kielen opaštaja Tatjana Koval’ova // Kuva: Galina Kundoz’orova

Oma Mua -nimini pruasniekka  keräsi äijän rahvašta 16. keväkuuta Kiestinkin kulttuuritaloh.  Juhlan alušša Kiestinkin karjalaisen kulttuurin šeuran johtaja Julija Lipajeva tervehti ta onnitteli kaikkie kaččojie.

Kiestinkin Aalto-folkooriryhmä avasi pruasniekkaohjelman. Naiset esitettih Karjalan kunnailla -gimnin, lauluja Karjalašta ta Kiestinkistä, a Marija Grigorjeva luki kaunehen runon Karjalašta.

Nuori polvi

Kiestinkiläiset lapšet Kapitoška-ryhmäštä ihan vallattih kaččojien huomijon. Ryhmän johtajina ollah musiikin opaštaja Inga Borodkina ta karjalan kielen opaštaja Tatjana Koval’ova. Lapšet esitettih karjalaisie tanššija ta luvettih runoja karjalan kielellä. Himottais šanuo šuuret passipot Tatjana Koval’ovalla hänen aktiivisešta vapuaehtosešta avušta lapšien kašvattamisešša. Tatjana staraiččou kehittyä näissä pikku ihmisissä ylpeyven ta kunnivoittamisen tunteita oman kielen ta perintehien kohti. Meilä, aikuhisilla, on ylen mukava kuulla juuri lapšien šuušta näitä šyväimellä lähisie omie karjalaisie šanoja...

Kiestinki: tuttu ta tuntomatoin

Pruasniekan jatkona oli Kiestinki: istorija, perintehet, kulttuuri -presentatijon esittämini. Šen oli valmistan Galina Šeina. Presentatijon pohjana ollah vanhat, vuotena 1894 otetut kuvat, kumpaset oli aikoinah šuatu kylän vanhoilta eläjiltä. Šen lisäkši Sakari Vuoristo Šuomešta ta Gennadi Kundoz’orov Kiestinkistä luotih šuuren panokšen Kiestinkin šeuvun istorijašta kertovien tietojen ta kuvien keryämiseh. Myö kunnivoitamma Sakarin muistuo... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat