Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan päivät Louhen piirissä

Sohjanankošen Lintuset esitettih Sammon myöššyttämini -näytelmän karjalan kielellä. // Kuva: Anni Vlasova

Kalevalan šankarit ta Varpusien kisat

Niin, Piäjärven koulušša 25. tuiskukuuta piettih Kalevalan šankarit -piiruššuškilpailu, missä kilpailtih 5–8 luokkien opaštujat, a 28. tuiskukuuta koulušša oli šuuri pruasniekka ”Muinais-aikojen runolaulajien kisat”. Šen järještäjinä oltih Tatjana Lipkina ta muut venäjän kielen ta kirjallisuuvven opettajat.

Lapšet oli valmissettu Kalevala-šankarien pukuja, kerrottih runoja, kilpailtih pihalla eri karjalaisissa kisoissa. Vielä oli kilpailu karjalan luonnon valokuvista. Pruasniekan vierahana oli entini päiväkojin karjalaisen kerhon vetäjä Aleftina Arhipova. Koululaisilla hyvin miellytti tämä pruasniekka, hyö tunnettih iččieh olovan vanhoissa ajoissa ta šuatih äijä uutta tietuo.

Sohjanankošen kylän kirjaštošša niise oli pietty koululaisilla Kalevalan päivie, lisäkši oli esillä entisien vuosien Kalevalalla omissettu näyttely. Mukava oli lapšilla nähä omie entisie piiruššukšie. Kulttuuritalon ruatajat valmistauvutah ošallistumah lapšien kera ”Varpusien kisoih”, kumpasie joka vuosi pietäh Louhešša. Tänä vuotena lapšien läsimisen takie ne pietäh myöhempäh...

Pruasniekka Piäjärveššä

Piäjärveššäki 23. kevätkuuta myö tavan mukah pitimä Kalevalan pruasniekan. Tällä kertua vain omalla šeuralla, kun šuuri šali on kiini. Esillä oli erilaisie Kalevalan kirjoja, šeinillä Kalevalan aiheisie kuvija. Piäjärven karjalaisien šeuran johtaja Marija Galdina tervehti kaikkie ta esitti vierahie. Piäjärven kirjašton ruataja Natalja Krugl’akova pieneššä esitelmäššä kerto Kalevalan eepossan merkitykšeštä karjalan kanšalla. 165 vuotta on kulun, kun eepossan luoja Elias Lönnrot oli valmistan toisen, täytetyn Kalevalan versijon.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat