Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuuma kešäkuu 1944

Petroskoin vapauttamisella omissettu näyttely avattih Karjalan Kanšallisešša musejošša // Kuva: Vitalii Golubev

Tänä vuotena Karjalašša juhlitah kakši merkillistä vuotispäivyä: kešäkuušša täytty 70 vuotta miehitetyn Petroskoin vapauttamisešta ta šykyšyllä juhlitah Karjalan vapauttamisen 70-vuotispäivyä.

Šotateema on moničči tullun esillä Kanšallisešša musejošša. Viime vuosien aikana musejon šeinissä oli järješšetty Karjalan rintaman šotamiehillä, liäkärilöillä, šotakuvuajilla ta -piiruštajilla omissettuja näyttelyjä. Joka kerta musejon ruatajat staraijah näyttyä kaččojilla vähätuttuja šotaistorijan šivuja.

– Tällä kertua myö piättimä kertuo konkreettisešta tapahtumašta ili Petroskoin vapauttamisoperaatijošta ta näyttyä juuri niijen kešätapahtumien ilmapiirin, näyttelyn kuraattori Sergei Titov kerto.

Mitein Karjalan piäkaupunki oli vapautettu? Ken oli ošallistun Petroskoin vapauttamiseh? Mitein Syvärin-Petroskoin vapauttamisoperaatijo vaikutti Toisen muajilmanšovan lopettamiseh? – näitä ta monie muita istorijah liittyvie kyšymykšie on noššettu näyttelyššä... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat