Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tarvičemma apuo

Tilat kutomista varten meilä ollah ahtahat, vain 19,8 nelijömetrie kolmella kankašpuilla.

Oma Mua -lehen nro:šša 1 (15. pakkaiskuuta) oli kirjutuš etnokulttuurikeškukšien  kehitykšeštä. Mie maltan, jotta täh projektih ei voi enämpyä liittyö, ka kuitenki en mistänä šua vaštaušta, mitä meijän Louhen piirissä vois laittua kulttuurin, kanšanperintehien kehittämisen hyväkši? Olen jo kirjuttan pahašta talouvellisešta tilašta koko piirissä. Piäjärven kulttuuritalon remonttie on jo šuunniteltu Kulttuuriministerin Jelena Bogdanovan avulla, passipot hänellä. No muuttuuko šilloin tilanneh?..

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat