Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevala kulttuurivärilöissä

Etnikulttuurikeškukšen ruatajat opaššettih lapšie luatimah kanšankukloja.

Kalevalan piirin alovehella eläy noin 20 kanšallisuuvven etuštajie. Kalevala kulttuurivärilöissä -nimini projekti antau mahollisuuvven nuorilla kalevalalaisilla tutuštuo piirissä eläjien rahvahien kulttuurih ta perintehih. Projektie toteutetah Karjalan Tašavallan alovehellisen kanšalaisjärještöjen kannatušohjelman puittehissa.

Projektin toteuttajina ollah Karjalan alovehellini Kalevalan piirin nuoriso -kanšalaisliikeh ta etnokulttuurini keškuš Kalevalatalo.

Projektin enšimmäiseššä vaihiešša piirin nuorisoneuvošton jäšenillä ta Borovoin koulun opaštujilla oli järješšetty tiijotuštilaisuukšie, kumpasih otettih ošua Karjalan tašavallan Kanšallisuušpolitiikan ministerijön spesialistit. Nuorilla kerrottih kanšainväliseštä ta kanšallisešta toleranttisuuvvešta ta Kalevalan piirin väještön kanšallisuušjakautumašta.

Nuoret parlamentaarikot valmissettih videjopresentaatijoita Kalevalan piirissä eläjien rahvahien istorijašta, kulttuurista ta perintehistä. Hyö kerrottih venäläisistä, karjalaisista, valkovenäläisistä, ukrainalaisista ta šuomelaisista.

Kalevalan koulun opaštujilla oli järješsetty etnošivissyšohjlema projektin toisešša vaihiešša kevätkuun lopušša. Koululaiset ošallissuttih mukavah tietoleikkih.

Lapšet oli juattu viiteh joukkoh – karjalaiset, venäläiset, ukrainalaiset, valkovenäläiset ta šuomelaiset. Etnokulttuurikeškukšen ruatajat ommeltih viisi eri kanšallispukuo, kumpaset pantih piällä kisan vetäjät. Kaikilla muilla ošallistujilla oli käytetty puvuissah erilaisie kanšalliselementtijä. Ohjelman ošallistujat opittih šanoja eri rahvahien kielillä, pelattih perintehellisie pelijä, tanššittih, piiruššettih, kuunneltih starinoja, arveltih arvautukšie, tutuššuttih kanšanpuvun erikoisuukših.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat