Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kačo vai!”

Konzu lapset ei muata, tiä kižatah. Kruavattizet ollah škuapois. Uksi avatah da kaksikerroksine kruavattine siepäi oijendetah.

Ei ammui olin käymäs Suomes. Se oli talvikuus. Tuttavu, kenen luo myö olimmo, kyzyi:

‒Tahtozitgo kävvä päivykodih. Häi tiedäy, ku minä ruavoin päivykois 53 vuottu. Sanou:

‒ Meil avattih uuzi päivykodi, vai kaksi kuukauttu.

Tiettäväine, minä tahtoin lähtie päivykodih. Jo pihalpäi nägyi: meile tämän mostu ei ole. Menimmo sydämeh. Lapset yhtet oldih šuorivumas pihal. Myö jaksoimmo kengät, jalloil oli lämmin, late lämmitetäh. Škuappazii ei olluh, joga lapsel 3-4 vuarnua, ylähän pieni škuappaine hattuzih da alazih näh. Alahan škuappaine sukkazih näh da vie voijah istuo, konzu šuorivutah. Sit minä sanoin: “Kačo vai!”

Menimmö toizeh pertih, sie pajatin lapsil Petroskoi-pajozen, hyö oldih lähtemäs šuorivumah pihal. Kačon, pertis on tavallizet stolat, mittumat ollah joga perehes kois. Johtai sanoi: nämä stolat ollah lapsil.

Kačon, stuulazet on korgiet, joga lapsel jalgazien ual laudaine, voibi nostua libo heittiä alahembi. Kyzyin: miksebo tavallizet stolat? Johtai sanoi: gu ruadajil olis hyvä istuo lapsien rinnal da opastuo. Eihäi kois lapset istuta pienis stolazis da stuulazis. Jo kolmas kerran sanoin: “Kačo vai!”...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat