Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjala tarviččou ammattilaisie nuorie ihmisie

Kyšytyimpie ammattija Karjalan talouvešša ollah ne, kumpaset liitytäh Karjalan johtavih teollisuušaloih: meččäteollisuuteh, kaivoštoimintah, turismih, liikenteheh.

Nuorisohallitukšen ta Nuorisoparlamentin etuštajat, yliopiston ammattiliiton johtajat, eri tietokuntien opaštujat keräyvyttih Petroskoin yliopiston šuurešša šalissa 2. šulakuuta.  

Tapuamisen alušša Aleksandr Hudilainen kerto Karjalan hallitukšen vuuvven 2013 työn tulokšista. Piämiehen šanojen mukah taloušvaikeukšista huolimatta tašavalta šai federaalisen keškukšen kannatušta, mi avasi Karjalan ieššä uušie perspektiivijä. Niijen luvušša on Karjalan šuvipiirien kaašutuš, šekä federaalisien autoteijen kunnoštamini ta rakentamini.

Yksi tärkeimmistä toimista on Valtijollisen komissijon peruštamini, kumpani rupieu hoitamah ta valvomah valmistamista Karjalan 100-vuotispäiväh. Valtijollisen komissijon kehittämien projektien ta ohjelmien anšijošta Karjala šuau ratkaissa monet kipiet kyšymykšet. 

Nuorisohallitukšen johtaja Jelena Biktimirova kerto uuvvešta projektista, kumpasen mukah yritetäh tutuššuttua nuorie ihmisie paikallisien laitokšien toimintah ta kiinnoššuttua heitä työläisammattiloista.

Nuorisoparlamentin johtaja Anton Čivin tiijušteli piämieheltä mimmoset ammatit ollah kyšytyimpie tašavallašša lähiaikoina.

Aleksandr Hudilaisen mieleštä vuosi vuuvvelta kašvau sosiaalialan ammattien šuosijo. Kyšytyimpie ammattija Karjalan talouvešša ollah ne, kumpaset liitytäh Karjalan johtavih teollisuušaloih: meččäteollisuuteh, kaivoštoimintah, turismih, liikenteheh.

Opaštujat oli noššettu äijän muita kyšymykšie, kuten nuorien rakennušprikaatien kehistykšeštä Karjalašša tahi nuorisopolitiikan prioritteettiloista. Kaikki kyšymykšet on otettu huomijoh.

Karjalan piämieš lupasi jatkua keškušteluo Nuorisohallitukšen, -parlamentin ta nuorisojärještöjen kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat