Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Veškelčät kyzytäh abuu

Veškelyksen kirjastos puaksuh pietäh kodirannale omistettuloi pidoloi  – Omamualazet-kluuban vastavuksii, ekskursieloi, vastavuksii lapsienke. 

Tuandoi Veškelyksen kirjasto vastai gostii – kodirannan tiedäjii Anna Vasiljevna Kourua Särgilahtespäi da Priäžän etnokeskuksen ruadajii Jekaterina Prohorovua da Timofei Ivanovua...

Anna Kourul suitui äijy materjualua meijän kodirandah nähte, meijän kirjastosgi vuozien aloh kerdyi materjualua sih nähte. Myö piätimmö panna yhteh net kallehet meile materjualat da piästiä ilmoih uuzi kniigu Siämärven rannan kylih nähte. Hos meile ongi jo hyvä kniigu “S'amozer’je”, ga sehäi on tutkimus. Meile himoittas sanelta, kui rahvas elettih kylis, kerätä kylän eläjil mustelmii endizis aijois, löydiä kuvua.

Anna Vasiljevnal jo on kerätty materjualua Pavšoilan, Särgilahten da Kikšoilan kylih nähte, meile on matrjualua Veškelykses, Vohkuselläs da Kašalilammes. Tulou vie kerätä materjualua Niiniselläs, Loginselläs, Lagilammes da Inžuniemes. Ruaduo on ynnälline tukku, ga se on mieleh meile... 

Kučummo abuh kaikkii, kel on tieduo da materjualua nämmih kylih nähte. Yhtes myö luajimmo hyvän dielon – säilytämmö rahvahan mustos Siämärven kylien elaijan

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat