Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Heimopäivät kerättih karjalaisie

Iki-Turso iäniteatterin esityš oli hyvin erinomani ta miellytti kaikkie // Kuva: Jelena Migunova

Jo 108 vuotta on männyn šiitä ajašta, kun Šuomešša eläjät entiset karjalaiset kauppamiehet oli peruššettu Wienan Karjalaisien Liitto, kumpasešta myöhemmin tuli Karjalan Sivistysseura. Kauppamiehet oli jätetty omilla jälkiläisillä ei yksistäh šeuran, ka šamoin varatki, kumpaset käšettih käyttyä karjalan kielen ta kulttuurin hyväkši.

Tänä vuotena Heimopäivät, kumpaset ollah Karjalan Šivissyššeuran perintehellisie pitoja, piettih Šuomen vanhimmašša kaupunkissa Turušša. Kakšipäiväni ohjelma Šuomen enšimmäiseššä piäkaupunkissa taričči nähtävyä ta kuultavua huomenekšešta iltah šuaten. Šivissyššeuran alaošaštot piettih omie kerähmöjä, rahvaš kävi kirikköh, piettih erilaisie näyttelyjä, arpajaisie, myötih kirjoja ta vienalaisie tikutukšie, keškušteltih karjalaisien istorijašta ta kulttuurista.

Karjalan Šivistyššeuran pitkäaikasena yhteistyökumppanina Karjalan tašavallašša on ollun Karjalan Rahvahan Liitto. Šitä etuštamah Heimopäivillä oli kučuttu KRL:n piämieš Jelena Migunova Petroskoista. Heimojuhlašša Jelena kerto Kyykkä-pelin elävyttämiseštä Karjalalašša ta esitti pienen Kyykkä-mainošvideon, kumpasen tarkotukšena on popularisoija šitä vanhua pelie.

Nuori Karjala -järještön jäšenen petroskoilaisen Valentina Mironovan esityš koški Karjalan kallista perinnehtä. Valentina toi lahjakši Helsinkin kirjaštuo varoin uušie tietokirjoja, kumpaset ilmeššyttih viime aikana Petroskoissa.

Kulttuuriohjelman helmenä oli iäniteatteri Iki-Turso. Še on eksperimentalini iäniteatteri, kumpani esittäy vanhanaikusie runonlauluja uuteh tapah. Ryhmän toiminnašša šuuri rooli on iäni-improvisaatijolla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat