Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lemmikki turniirin simvoliksi

Kanšojen yštävyyšpokaali -turniirin avasi gruusijalaisien ta kasakkojen joukkojen ottelu // Kuva: Vitali Golubev

Turniirin järještäjänä oli Urheilualottehien järještö Kanšallisuušpolitiikan ministerijön, Kulttuuriministerijön ta Kanšallisien kulttuurien keškukšen tuvella. Kilpailuh ošallistu kymmenen joukkuo, kumpaset esitettih Karjalan eri kanšoja, a šen simvoliksi oli valittu yštävyyškukka lemmikki.

Turniirin avajaisissa Urheilualottehien järještön johtaja Juri Starodubtsev kerto, jotta Spartak-stadionilla tuli noin 110 urheilijua, kumpasista keräyty kymmenen joukkuo. Yhekšän joukkuo esitettih azerbaidžanilaisien, puolalaisien, armenijalaisien, karjalaisien, gruusijalaisien, ukrainalaisien, espanijalaisien, kasakkojen, muslimien kanšalaisjärještöjä ta kymmenenteh keräyty karjalaisien joukkoviestimien etuštajie. Kahen päivän aikana joukot pelattih 24 otteluo, kumpasista nellä finaliotteluo piettih pyhänäpiänä.

Kanšojen yštävyyšpokaali -turniiri ei ole ainuoštah urheilukilpailu. Šillä on sosiaalini ta poliittini merkityš. Turniiri näyttäy, jotta eri kanšallisuukših ta uškontoih kuulujat ihmiset voijah yštävällisešti elyä ta ruatua yheššä urheilukentällä, kaupunkissa, tašavallašša ta koko muašša.

Pyhänäpiänä finaaliottelujen jälkeh tultih tunnetukši mini-jalkapallon Kanšojen yštävyyšpokaali -turniirin voittajat. Bronššimitalin šai puolalaisien joukko, a hopiemitalin – ukrainalaisien joukko. Enšimmäisellä paikalla piäsi armenijalaisien joukko, kumpani šaiki turniirin kultamitalin.

Kanšojen yštävyyšpokaali -turniirin parahat joukot, peluajat ta maalivahtit šuatih pokaalija, mitalija, diplomija ta lahjoja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat