Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Santra - Vienan uarrehlipaš

Santra Remšujeva (toini vaš.) starinomašša omie kertomukšie Venehjärven pihašša // Kuva: Kuva otettu Raisa Remšujevan pereharhiivašta

Joka vuosi Heimopäivillä on erikoini teema, kumpani yhistäy kakšipäiväistä ohjelmua. Tällä kertua Heimopäivät oli omissettu Vienan šuullisen perintehen tovellisella taitajalla, runonlaulajalla ta starinankertojalla Santra Remšujevalla.

Oraškuun 6. päivänä hiän täyttäis 100 vuotta. Šuomešta ta Karjalašta keräyty šuuri porukka Santran šukulaisie ta yštävie.

Heimopäivissä oli esitetty nuoren dokumenttiohjuajan Miia Tervon kakši elokuvua Santrašta.

Lähiaikoina ilmeštyy DVD-levy, kumpasešta šuau kaččuo Miia Tervon molommat kinot Santrašta ta kuunnella noin šata runoilijan lauluo.

Lisäkši Čäijy- ta tarinaillašša oli Starinoja Santrašta -oša. Šiinä Santran veikko Huoti Kyyrönen, plemänniekkä Matti Kyyrönen ta punukka Maikki Spitsina kerrottih omie muisselmie armahašta šukulaisešta.

Pyhänäpiänä Karjalaisen Heimojuhlan ohjelmašša esiinty Juminkeko-šiätijön piämieš Markku Nieminen. Markku on erinomani Santra Remšujevan elämän ta luomistyön asientuntija. Nieminen nauhotti vuosina 1914–2010 elänen Santran lauluja ta starinoja melkein 30 vuotta ta niin tallenti tämän arvokkahan uartehiston tulovilla polvilla.

Tänä vuotena täyttyy 100 vuotta Santran šyntymäštä. Hiän on tuonilmasissa jo nellä vuotta, ka hänen laulut, starinat, runot ta toiset tiijot eletäh ikusešti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat