Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Virboipyhäpäivy Veškelykses

Omapajolazil, veškelčöil da särgilahtilazil paginua löydyi illačun jälles. // Kuva: Jelena Filippova

Konsertale kylän uudeh kohendettuh kul’tuurutaloin zualah tuli äijy rahvastu. Pädöy nygöi moizis valgielois puhtahis tilois pidiä konsertoi. Tämä ruado ruattih ECHO-projektan hantuzis, kudamas sežo on paikalline kul’tuurutaloi – etnokul’tuurine keskus.

Ongo seinät da ikkunat kohendettu, ongo ostettu uvvet stuulat da stolat, kudamat kai ollah otettavat. Tahtonet, ga voit iäre niidy ottua libo azettua toizeh luaduh. Suurin dielo on se, ku nygöi taloih on luajittu vezibutket, vezi tulou, ei pie nigo jovele, nigo kaivole heittyö sidä tuomah.

Jäi vie näppine ruaduo, pidäy uuzi late luadie. Ga kylän johtai Irina Pogrebovskaja toivou, ku sih varua suaja voibi toizen projektan kauti, kudamah tuliel aigua veškelčät yhtytähgi. Muite etnokul’tuurizen keskuksen tilat ollah ihat pättävät pidiä konsertoi, seminuaroi, harjoitella pajo- da teatrujoukkoloil. Sidä kaikkie nygöi ruatahgi sie.

Konsertu mennyt pyhänpiän kui pidäygi Virboinnu algavui “virvotti varvotil” – omapajolazet virboitettih konsertale tulluzii kyläläzii. Omapajolazet ezmäi pajatettih omii pajoloi karjalan eri murdehil dai suomeksegi. Sit jo yhtes veškelčöinke ruvettih pajattamah...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat