Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ei ollun aikua ikävöimäh

Yksi leirin päivistä oli omissettu Koirien Kalevalalla. Lapšet luajittih šuuren plakatin teokšen motiivien mukah. // Kuva: Kuva otettu Kalevalan keškikoulun nettišivuilta.

Leiri oli järješšetty niillä lapšilla, kumpaset opitah karjalan, šuomen ta enklannin kieltä. Leiriläisillä oli kekšitty ylen mukava ohjelma, joka päivä oli omissettu eri teemalla.

Lapšet tanššittih, laulettih, tutuššuttih kanšanperintehih ta kanšankisojen istorijah, luajittih omin käsin šuojelukukloja, valmissettih erilaisie projektija.

Leirin enšimmäini päivä oli männyn Kalevalan kulttuurien värilöissä -nimellä. Lapšet keräyvyttih koulun juhlašalih, missä piettih pruasniekka. Olemma erilaiset, no olemma yheššä -nimisen pruasniekan järještäjinä oltih Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ruatajat ta Kalevalan Nuorisoliikeh.

Ošallistujat kisattih viiješšä joukošša; karjalaiset, šuomelaiset, ukrainalaiset, valkovenäläiset ta venäläiset.

Šeuruavana päivänä oli Koirien Kalevala -teema. Lapšet keškušteltih näytelmäštä, kumpaista Čiciliušku-kuklateatteri esitti Kalevalan kulttuuritalošša 22. kevätkuuta. Hyö piiruššettih kuvija teokšen mukah ta valmissettih mukavan Koirien Kalevala -projektin. Šen tulokšena oli starinan motiivien mukah valmissettu šuuri plakatti, missä lapšet oli käytetty erilaisie tehniikkoja ta materiaalija.

Šeuruavana vuorolla oli urheilupäivä. Leiriläiset otettih ošua urheiluohjelmah Kalevala-eepossan šankarit Kuittijärven rannoilla. Pivon järještäjinä oltih Kalevalatalo-etnokultuurikeškuš ta paikallini kulttuuritalo.

Šeuruava leirin päivä oli omissettu karjalaisella runonlaulajalla ta starinoiččijalla Marija Mihejevalla, kumpasen šyntymäštä tänä vuotena täytty 130 vuotta.

Leirin joka päivä oli pohatta tapahtumista. Lapšilla ei ollun aikua ikävöimäh, hyö šuatih äijän uutta tietuo ta hyvyä mieltä. Toivomma, jotta še anto heilä lisävoimie ta opaššušintuo. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat