Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Elämän arvoni tašo Karjalan eläjillä

Karjalan tašavallan Lakijenhyväkšymiskokouš piti oman 35. issunnon 17. šulakuuta, kumpasešša oli Karjalan tašavallan piämieš Aleksandr Hudilainen.

Piämieš alko oman šeloššukšen kertomukšešta työmatašta Krimin Simferopolih, kumpasen tašavallan etuštajat šuoritettih 11. šulakuuta. Työmatan aikana oli käsitelty monie kyšymykšie yhteistyöštä, oli allakirjutettu monta šopimušta. Aleksandr Hudilainen passipoičči kaikkie tašavallan eläjie, kumpaset kannatettih krimiläisie vaikiešša tilantehešša ta kirjutti omua mieltä anomukšešša.

– Vuosi 2013 oli vaikie tašavallalla. Šuurin oša vaikeukšista liitty talouteh. Vuosina 2011-2013 tašavallan monet piälaitokšet oltih kriisitilantehešša. Myö yrittimä pärjätä omin voimin paikallisella tašolla, šen lisäkši vaikeita kyšymsykšie oli piätetty federaalisella tašollaki. Myö šuattoma eštyä laitokšien toiminnan lopettamista ta šäilyttimä äijän työpaikkoja. Esimerkiksi, Kondopoga-yritykšellä löyty uušie investorija, Segežan sellutehtahašša niise oli merkitty uušie kehittämisšuuntie, Aleksandr Hudilainen korošti.

Karjalan tašavalta on hyvin ruatan investointiprojektijen kera, viime vuotena oli toteutettu 13 projektie ta uušien työpaikkojen miärä oli 3 500.Viime vuosih verraten tämä tunnuš kašvo kahteh kertah. Vuotena 2014 tašavallan hallinto meinuau avata vielä 3 000 uutta työpaikkua juuri projektijen avulla.

Tietyšti yksi vaikeimmista kyšymykšistä Venäjällä ta Karjalaššaki aina on ollun teijen kunnon propleema. Viime vuotena onnistu šuurentua tiefondie, oli rekonstruointu ta korjattu oša alovehellisie teitä ta rakennettu kakši peruššiltua. Onnakko ilman federaalista apuo tätä kyšymyštä ei voi piättyä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat