Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kehtua da älä huijustelei

Ainos lyödyy kenenke telefonas paista karjalakse // Kuva: Jelena Filippova

Miikul: Mustatgo kui meile oli?

Mari: Mustan.

Miikul: Istuimmo täs järven rannal, kuundelimmo marjukattiloi da aldoloin liplatustu.

Mari: Sinä šupetit: “L’ubl’uu”. Huijustelit sanuo karjalakse.

Miikul: Nuorettavu olin… (hyö nagretah). Muga se terväh menöy (kaččojile). Omua kieldy, omii taboi, omua muadu ei pie nikonzu huijustellakseh...

Leo Närjän ozutelman luvimmo opastujienke. Hyö miellyttih sih, heidygi se pani miettimäh omua kieldy da omua rahvastu.

Elina Potapova: 

 – Minule nikonzu ei olluh huigei, ku olen karjalaine da pagizen karjalakse. Vastukarai, olen ylbei... Mustelen, midä saneli minule buabo. Nuorennu häi ni yhty sanua ei tiedänyh ven’akse. Kerran meni buabo järvele, a sie oldih ven’alazet tytöt. Hyö midälienne ruvettih kyzymäh buabal, a häi vaiku sanoi: “Terveh teile! Terveh teile!”, ku nimidä muudu ei voinnuh. Tytöt nagrettih. A minun buabo vai muhizi. Se ei olluh huigei hänele, sendäh ku i tytöt ei ellendetty händy, hos i Karjalas elettih.

Anna Ovčinnikova:

– Muailmas joga kanzal on oma kieli, omaluaduzet perindöt. Pidäy paista omal kielel, kunnivoija da noudua omii perindölöi. Gu myö unohtanemmo oman kielen, ken rubieu pagizemah? Nygöi jäi ylen vähä rahvastu, kudamat paistah karjalakse. Äijät jo unohtettih oma kieli, äijät maltettas, ga ei paista. Se tapahtui sendäh, gu enne kiellettih pagizemas karjalakse... Vaigu nygöi niken ei kiellä. Pagize karjalakse, gu maltat!..

Anastasija Afanasjeva:

– Ei pie huijustella paista karjalakse. Ga enne oli moine aigu, konzu oli kielletty pagizemas. Minun buabo saneli minule yhten jutun. Konzu häi oli lapsennu da meni opastumah školah, händy kučuttih “karelka-tarelka”. Da buabale oli huigei paista karjalakse. Häi rubei opastumah ven’an kieldy da pagizi vai ven’akse. Se ei olluh hänele mieldy myö, no hänel ei olluh tostu valličustu...

Natalja Iškina:

– Minä iče suvaičen paista karjalakse dovarišoinke trolleibusas libo telefonas. On kummua kaččuo, kui rahvas kiännytäh sinun puoleh da kačotah hämmästyksis. Ainos minun piäs on nengoine mieli, ku hyö ičekseh kyzytäh: “Milbo kielel häi pagizou?”. Gu kentahto kyzynöy minul tädä, ylbeillen vastuan: “Karjalan kielel”. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat