Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Liygii da vienua kuului Segežan linnas

Liittolazet saneltih omas ruavos, kehitettih Oma Mua -lehten tiluamizeh da šeikuittih yhtehisty ruaduo muamankielen säilyttämizekse Segežan linnas. // Kuva: Jelena Filippova

Sulakuun 20. päivänny ”Karjalan Rahvahan Liitto” pidi vastavuksen Segežan alaozastoh kuulujienke da järjesti täs linnas Oma Pajo horan konsertan. Tämä matku Segežah kuuluu Myö karjalazet -proektah, kudamua KRL todevuttau tänävuon. Vastavus piettih paikallizes kirjastos, kus joga nedälii karjalazet kerävytäh harjaittamah kieldy. Täl kerdua karjalan kielen urokal paistih yhteiskunnalizeh ruadoh näh. Hos KRL:n piälikkyö Jelena Migunovua kyzyttih paista vastavuksel ven’an kielel, ku monet tulluzis vastavuksele pahoi ellendetäh karjalan kieldy, rahvas mielihyväl iče paistih muamankielel. Pidäy sanuo, ku Segežas eläy kui liygilästy, mugai vienankarjalastu, on puadenenmurdehel pagizijuagi. Enimät karjalazet ei olla rodužin Segežaspäi. Täs on kotkatjärvelästy, vieljärvelästy, rugajarvelästy, on Sellin kyläs rodivunnuttu...

Vastavuksel Jelena Migunova saneli KRL:n johtokunnan da  piiriozastoloin ruavos, liiton ustuavan muuttumizes. Migunova kučui kaikkii vastavuksele tulluzii KRL:n pruazniekallizele kerähmöle, kudai pietäh oraskuun 18. päivänny...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat