Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Loppuuko Seesjärven kulttuuri kuultturitaloh?

Puatanen kylän keškuštašša šeisou šuuri kultuuritalo, kumpani on rakennettu vuotena 1957. // Kuva: Alina Čuburova

Puatane on Karhumäjen piirin šuurimpie karjalaisie kylijä. Nykyjäh še on Puatanen kylänašutukšen piäkylä. Puatane on hyvin tuttu loitoš šen ulkopuolella: tiälä on toimin muajilmašša tunnettu Seesjärven kuoro, kumpani on peruššettu vuotena 1930. Pitkie vuosie Puatanen keškikoulu on ollun esimerkkinä kaikilla muilla kouluilla – täššä on opaššettu karjalan kieltä oppiainehena enšimmäiseštä yhentehtoista luokkah. Puatanen koululaiset joka vuosi šuahah palkintošijoja karjalan, vepšän ta šuomen kielen kilpailuissa (šanakši, tämänki vuuvven kilpailušša Puatanen lapšet piäštih voittajiksi).

Puatanešša on toimin Segozerje-keškuš, kumpani yhistäy kirjašton ta kulttuuritalon. Johtajana on ollun Raisa Bogdanova, šitä paičči keškukšešša ruatah Natalja Kondrojeva, kumpani johtau Seesjärven kuoruo ta kirjašton ruataja Arina Nijazova. Kolme karjalaista naista jo monta vuotta on toimittu Seesjärven rikkahan kulttuurin šäilyttämisen hyväkši.

Vuuvvešta 2013 keškuš on ošallistun kanšainväliseh ECHO-projektih, kumpani antau kulttuurialalla toimijilla järještöillä mahollisuuvven parentua oloja: luatie remonttie, oštua laittehie, kumpaset autetah kehittyä toimintua. Šamalla projektin puittehissa järješšetäh koulutušseminaarija, kumpasih ošallissutah etnokeškukšien ruatajat ta johtajat.

Puatanen kylän keškuštašša šeisou šuuri kultuuritalo, kumpani on rakennettu vuotena 1957. Kulttuuritalo tahi parempi šanuo rakennuš, kumpasešša monie vuosie toimi kulttuuritalo, tuli kompaššuškivekši kulttuurin kehittämiseššä Puatanen kyläššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat