Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Parahat kirjat valittu

Karjalan paraš 2013 vuuvven kirja -arvon omistajakši tuli Ostorva-kuštantamošša painettu Uuši šana-kirja M’ud Mečevin piirrokšineh.

Karjalašša jo 14. kerta piettih Karjalan vuuvven kirja -kilpailu. Šen tarkotukšena on valita vuuvven aikana painetuista kirjoista, alpomiloista, oppikirjoista ta brošuriloissa parahat. Kilpailun tulokšet ilmotettih Kantele-talon šalissa 23. šulakuuta.
Viime vuotena Karjalašša oli julkaistu 717 kirjua, oppikirjua ta pikku kirjua yhtehisellä levikillä noin 320 tuhatta kappalehta. Kilpailijien arvoštelijien ieššä oli vaikie tehtävä valita täštä runšauvešta kaikista parahammat julkaisut.
Karjalan-, šuomen- ta vepšänkielisistä julkaisuista parahakši tuli Olga Ognevan ta Aleksei Konkan valmistama kirja ”Pyhät ta arret: karjalan rahvahan kalenteri”. Kirja oli julkaistu Verso-kuštantamošša. Luomisalottehen fondin julkaistama Vepšän kieli, 3. luokka -oppikirja oli valittu parahakši oppikirjakši. Šen valmistajina ollah Nadežda Kukojeva ta Marina Ginijatullina.
Lapšilla ta nuorilla tarkotettujen kirjojen šarjašša kaikista paraš oli Tatjana Dudinovan ”Luatokan norpanpoikani Mont’a”, parahakši taitehellis-publitsistisekši teokšekši tuli Ostrova-kuštantamošša julkaistu Konstantin Gn’otnevin kirja ”Kummallisen ihmisen matkailu”. Viime vuotena kilpailušša tuli uuši nominatijo – Paraš kirja Petroskoista. Tämän arvon šai kirja ”Petroskoi (kävelyjä kaupunkissa ta šen ympäristöissä)”. Kirjašša on esillä valokuvuajan Vitali Golubevin kuvija, tekstit niih on valmistan Jelena Fomina.
Taiteilija M’ud Mečevin kuvittamalla Uuši šana -kirjalla myönnettih palkinto parahašta taitehellisešta šuunnitelušta ta graafisešta toteuttamisešta.
Kaikkien yllä mainittujen kirjojen kirjuttajat ta kuštantajat oli palkittu kilpailun voittajien diplomiloilla. Intriga šiitä, ken šuau kilpailun piäpalkinnon, šäily seremonijan loppuh šuate. Karjalan paraš 2013 vuuvven kirja -arvon omistajakši tuli Ostorva-kuštantamošša painettu Uuši šana-kirja M’ud Mečevin piirrokšineh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat