Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuojun pajo kuuluu ven’akse

Šuojun kylän päivänny ainos kuuluu horan pajoloi. Kyläläzethäi mielihyväl kuunneltah Mihail Sisoikovan runoiloih kirjutettuu pajuo “Topol’ nad Šujej-rečkoi”.

Enzimäine pajattajien joukko, kudamas myöhembi “kazvoi” suuri hora, kerdyi Šuojus vuvvennu 1973 karjalazen naizen Nina Pepitajevan kehitykses. Šuojun eläjät sanotah omua kyliä ven’alazekse kyläkse, hos murrehkartan mugah se kuuluugi keskilyydiläzien kylien joukkoh. Toinah oligi pajattajien joukos karjalakse maltajua, ga pajattamah ruvettih sil kielel, kudamua paistih kyläs – ven’akse. Pajattajien keskes oli miesty da naistu, školan opastujua, bol’ničan da Zaitsevan nimizen sovhozan ruadajua. Vuvvennu 1983 Zaitsevan sovhozua tuli johtamah P’otr Ševel’ov. Mies ylen äijäl suvaičči ven’alastu pajuo, mieldyigi Šuojun pajojoukkoh. Ševel’ov rubei kaikelleh kannattamah pajojoukkuo, andoi dengua ruuttien ombelemizeh, osti hyvät soittimet horah niškoi, ilmai andoi sovhozan avtoubusat konsertumatkoih. Ohjuamah horua kučuttih Sergei Nečajevua Petroskoispäi. Hora terväh rodih tundietukse kogo Karjalas, vuvvennu 1988 se sai rahvahallizen horan arvonimen... 

“Minul on hyvä olla heijänke”

Nikolai Šiškov johtau horua jo kaksikymmenviizi vuottu, häi hyväl mielel mustelou sidä aigua, konzu horas pajatti nellikymmen kuuzi hengie, konzu sie oli nuorižuo, miesty da oma suuri vokualujoukko...

1990-vuozien lopus nuoret lähtiettih horaspäi, aigu oli jugei, pidi perehty syöttiä. Nikolai Šiškov rubei käymäh Šuojun školah, joga vuottu kučui nuorii horah. Ga tolkuu sit ei olluh nimittumua. Ruvetahgo keskiškolan opastujat käymäh horah pajattamah, konzu Šuojun muuzikkuškolaspäi horah tuli vai yksi ainavo tyttö... Nygöi nuoril ei ole kiinnostustu ruadoh kul’tuurualal. Kul’tuurualan kehittämizen kynnyksennu on zakon n:o 131, kudaman voimah tulduu ansamblis jäi vai soittai...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat