Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuoret partisaanit Marija ta Anna

Marija Melentjevan nimie kantau hänen kotikylän Priäžän koulu.

Hyö oltih vielä niin nuoret, konša alko šota, yksi täytti vašta 17, toini – 19 vuotta. Marija Mihejeva oli Priäžän karjalaisie, Anna Lisitsina – vepšäläini, kotosin Vepšän volostin Kalajoven kyläštä. Hyö tavattih ta tutuššuttih šovalla.

Kešällä 1942 vuotena partisaanit, yhteyšihmiset Melentjeva ta Lisitsina šuatih taistelutehtävän piäššä miehitetyn Šoutjärven piirin alovehella. Heijän piti šituo yhteyvet paikallisrahvahan kera, valmistua šalaset korttierit muanalaisie puoluveh- ta nuorisoliittolaisruatajie varoin,  šuaha šuomelaiset šiviilidokumentit, poimie tietoja vihollisien šotajoukkojen, esikuntojen ta puoluššušlinjojen šijouttumisešta. 15. kešäkuuta 1942 Marija ta Anna ylitettih rintamalinjan Leningradin alovehen Voznesenien tienoilla.

SNTL:n Korkeimman Neuvošton Johtokunnan ašetukšella 25. šyyškuuta 1943 Marija Melentjevalla ta Anna Lisitsinalla kuoloman jälkeh oli myönnetty Neuvoštoliiton šankarin arvot.

Kotimua muistau omie šankarieh. Neiččysien kotikylissä ta Petroiskoissa on ašetettu muistopaččahie šekä nimitetty katuja heijän kunnivokši. Marija Melentjevan nimie kantau hänen kotikylän Priäžän koulu, neuvoštoaikoina Melentjevan nimi oli annettu monella pioneerijoukolla. Anna Lisitsinan nimellä on nimitetty Karjalan kulttuuriopisto šekä merilavaštoministerijön laiva. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat