Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tuli aigu muuttuo

Minä pagizen karjalakse -aksien aigah käimmö eri virrastoloih da ministerstvoih tarkistamah virguniekoin karjalan kielen neruo. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Vuozi 2013 Karjalas oli ilmoitettu Karjalan kielen da Kanzallizen kul’tuuran vuvvekse. KRL yhtyi tämän merkittävän vuvven pidoloih, hos pidäy sanuo, ku meile 25 vuottu joga vuozi on karjalan kielen vuvvennu.

Kai midä oli ruattu vuvvennu 2013 sit suau lugie Oma Mua -lehten sivuloil. Läs joga Oma  Mua -lehten noumeras KRL-rubriekas myö sanelimmo liittolazil omas ruavos.

 Tärgevimien vuvven tapahtumien joukos on Karjalan Rahvahan Liiton uvven ustuavan registratsii. Jogahine karjalazis voi lugie sidä sotsiuallizel  Vkontakte-saital http://vk.com/karjalanrahvahanliitto-joukos paginat (obsuždenija) –rubriekas.

Oma Mua – suurin suavutus

Oma Mua -lehti, kudaman haldivoiččijoin joukkoh kuuluu Liitto,  sai kehitysty vuvvennu 2013-2014: uuzi saitu rodih lehtele oraskuus 2013. Lehten suurimakse da tärgevimäkse missiekse täs vuvves algajen rodih kaikkien karjalazien yhtistämine, ku ”Omas Muas” suau lugie kirjutustu kaikil karjalan kielen murdehil. Oma Mua -lehten toimituksen voimil da Karjalan Sivistysseuran kannatuksel KRL pidi lugemiskursat Karjalan kylis. Nämmien kursiloin tuloksennu rodih se, ku enämbi 50 hengie opastui lugemah karjalakse latinalazil kirjaimil. Oma Mua -lehten toimittajat liygiläzet dai vienalazet ollah enzimäzinny abuniekoinnnu kaikis KRL:n projektois. Tulien vuon piemmö lehten 25-vuozipäivän. Voin ebäilemättäh sanuo, ku lehti on suurin karjalazien suavutus, kudai vuozi vuottu vai kehittyy. Oppikkuas duumaija, ku vie viizi vuottu tagaperin lehti oli nellisivuhine, nygöi sit on jo 12 sivuu, uuzi dizainu, toimitukses ruatah nuoret hyvin opastunnuot toimittajat.

Meigälästy Karjalazien kerähmös

Liittolazet aktiivizesti yhtyttih Karjalazien VII kerähmön valmistamizeh. Piiriozastoloih da johtokundah kuulujat piettih paginoi täl suurel fourumal da yhtyttih Kerähmön rezol’utsien valmistamizeh. Pidäy mainita, ku KRL:n johtokundah kuului Tatjana Klejerova rodih VII Kerähmön vallittuloin nevvoston piälikökse. Se andau uskuo, ku Karjalan Rahvahan Liiton da VII Kerähmön nevvoston yhtehine ruado kehittyy...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat