Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisien huolet ta šuavutukšet

Issuntoh yhyttih Karjalan Rahvahan Liiton alaoštaštojen etuštajat tašavallan eri piirilöistä. // Kuva: Ol’ga Smotrova

1990-luvulla karjalan kirjakielen pohjakši oli otettu latinalaini kirjaimikko, kuitenki väittelyt šiitä, mi ois parempi latinalaini vai kirillini kirjaimikko, jatutah täh šuate.

Kirjailija Aleksandr Saveljev on šitä mieltä, jotta karjalan kieli eistyis paremmin, kun šillä olis kirillini kirjaimikko.

Karjalan kieltä kouluissa alettih opaštua jo yli 20 vuotta takaperin. Kuitenki hyvien kielen oppikirjojen puuteh on ajankohtani propleema nykyjähki. Tuntimiärän vähenöminiki on tovella kipie kyšymyš, kumpasella toistaisekši ei ole löytyn ratkaisuo.

Tietyšti yksi pieni kanšalaisjärještö ei voi täyšin muuttua tilannehta. Kuitenki viime vuosina Karjalan Rahvahan Liitto on šuanun aikah hyvin äijän. Liittoh yhtynehet nuoret voimat šuatih muuttua ta aktivisoija šen toiminta. Omilla projektiloilla liittolaiset staraijah luatie karjalaisie ta karjalan kieltä tunnetuimmakši, kiäntyä ihmisien huomijon, jotta karjalaisista ta karjalan kieleštä tiijettäis.

Liiton piälikkö Jelena Migunova huomautti, jotta viime aikoina monet liiton entiset alaoštaštot piirilöissä on iččenäissytty ta peruššettu omie iččenäisie järještöjä. Liiton johtaja ei niä šiinä mitänä pahua, kun kaikki nämä järještöt kuitenki jatetah toimintuah karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisen ta kehittämisen hyväkši. Nykyjäh Karjalašša toimiu noin 20 järještyö, kumpasien toimintatarkotukših kuuluu karjalan kielen ta kulttuurin eistämini. Migunovan mieleštä še on positiivini tunnuš.

Karjalaiset on jätetty jälkeh istorijah. Pitäy muistua, jotta juuri karjalaiset on annettu tašavallalla nimen. Karjalan tašavalta mänettäy nimeh, kun ei tulle karjalaisie. Kaikki issunnon ošallistujat oltih yhtä mieltä, jotta paičči iče karjalaisie pitäy innoštua täštä kantakanšan ta kielen šäilyttämistyöštä venäläisieki. Ilmain venäläisien apuo ta kannatušta karjalaiset ei pärjetä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat