Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Voitonpäivä Sohjanankošella

Äijän kukkie ta šeppelehie tuotih sohjanankoškilaiset Voitonpäivänä muistopaččahan luokše. // Kuva: Anni Vlasova

Louhen piirin joka kyläššä perintehisešti piettih Šuurella Voitolla omissettuja mielenošoitukšie muistopaččahijen luona.
Monet tuhannet šotilahat on hauvattu meijän muašša, missä šovan aikana oli pietty verisie taisteluja. Niijen luvušša on kolme Neuvoštoliiton šankarie. Louhešša on hauvattu lentäjä A.I. Nikolajenkov, Mäntykyläššä – rivimieš M. Rodionov, Kiestinkissä – ammuntarykmentin komentaja S.I. Azarov, šekä radisti F.A. Luzan, kumpani oli toistan A. Matrosovin urotevon. Karjalan šotilahat oli taisseltu koko Venäjän alovehella, monet niistä oli šielä kuavuttu. Meijän pitäy aina muistua näitä šovan šankarija.

Tänä vuotena Voitonpäivänä olin Sohjanankošen kyläššä, kumpani on hyvin tunnettu Louhen piirissä omilla erityisillä tapahtumilla.
Äijän läpitunkevie šanoja kuuli šuuri joukko keräytynehie ihmisie Sohjanankošen muistopaččahan luona. Niitä innoittavašti šano Voitonpäivän jokavuotini vetäjä, kyläkirjašton ruataja Nina Grigorjeva. Kyläneuvošton spesialisti Svetlana Markova onnitteli kaikkie, koululaiset luvettih runoja, paččahan luokše lašettih šeppelehie ta kukkakimppuja. Ilmah piäššettih monta ilmapalluo. Kyläššä ei ole enyä yhtänä šotaveteraanie, vain juuri yksi työrintaman ošallistuja, vanhin kylän eläjä Polina Jyrin tytär Andrijenko. Kyläneuvošton etuštajat käytih häntä onnittelomašša etukäteh. Šota-ajan lapšet issuttih kunnivopaikoilla paččahan luona, ne oltih Helmi Iivanan tytär Iskakova (o.s.P’attojeva) ta Vera Heikin tytär Langujeva (o.s.P’attojeva), molommat Sohjananšuušta. Perintehen mukah kunnivoitetut ihmiset šytytettih kynttilät. Tänä vuotena šemmosen arvon šuatih Zinaida Ust’ugova ta Raisa Kundoz’orova. Lopukši piettih juokšukilpailu, mih ošallisuttih lapšet ta i aikuhiset.
Šiitä kaikkie kučuttih kulttuuritaloh, missä tarjottih šotilašhuttuo, čäijyö šekä rintaman šata grammua. Šamašša alko kirjallisuuš- ta musiikkikonsertti, missä esiinnyttih aikuhiset ta koululaiset. Tunnetun Lintuset-joukon lapšet laulettih karjalakši. Oli liikuttava hetki, konša lapšien esitykšen aikana valkokankahalla ilmeššyttih šotaveteraanien valokuvat.
Koko šivušeinällä oli kiinitetty veteraanien ta šovašša kuatunehien valokuvat, niitä oli 68. Niijen jälkeläiset nyt eletäh Sohjanankošella ta i muissa kylissä. Oli tovella liikuttava nähä miunki tuaton valokuva, kumpani oli šotaveteraani, šekä hänen kolme veikkuo, kumpaset kuavuttih šovašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat