Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karielan kieli on kulda

Punžinan šuurin ruado on ”Karielan kielen šanakniiga: tverin murdehet”, kumbazen hiän alotti, konža tuli ruadamah instituttah.

Karielan kielen tiedomieš Aleksandra Punžinalla täydyi 80 vuotta

”Karielan kieli on kulda! A kuin myö emmä rubie vardeimah šidä kuldua i kavotamma, niin ženmuost’a kuldua enämbi meilä ei lie...” – šano Aleksandra Vasiljevna Punžina karielan kielen opaštujilla Tverin universitetašša. Oli tämä vuonna 1999, konža Karielan Tažavallan Kielen, literaturan i istorijan Institutan tiedomieš Aleksandra Punžina opašti tverinkarielazilla omua kieldä. Že oli ainova gruppa, kumbane opaštu karielan kieldä nygyaigana universitetašša i valmistu vuonna 2004.

Aleksandra Vasiljevna on šyndyn Tverin Karielašša. Hiän šyndy Tverin linnašša vuonna 1934. Hänen vanhemmat, tverin karielazet Vasili Ivanovič da Jevdokija Feoktistovna, oldih Lihoslavl’an rajonan Tolmačun kirkonkylän lähizistä kylistä. Tolmačušša Aleksandra Vasiljevna eli lapšena voinan aigah, pereh myöštiäči s’olah. Myöhemmin Aleksandra lopetti s’olan školan. Vielä i nyt Tolmačču on šuuri s’ola, kumbazešša korgein on Bogojavlenn’an kirikkö.

Dolguanovan kylän jälgeh tie kiändyy oigiella, ajan piendä meččädorogua myöten. Važamella lieu augie, missä kažvetah vanhat jublokkapuut, koivut, nägyy – oli ennen täššä kylä. Kylän nimi on Spornoi. Spornoilda oli Aleksandra Vasiljevnan muamoh Jevdokija Feoktistovna. Aleksandra Punžina Tverissä muissutteli i šaneli, kuin lapšenä kävi gostih buabon luoh Spornoilla i kerran huomnekšella nägi ylen šuuren i šoman pedran.

Prudovan kyläštä kilometran piäššä on Kurginan kylä. Tiälä on Aleksandra Vasiljevnan tuaton Vasilij Ivanovič Punžinan oma kodi. Ymbäri Kurginua on moni kyliä, kumbazissa hyvin tunnetah Punžinoin perehtä i Aleksandra Vasiljevnua. Možot lapšena hiän kävi uimah Tihvinkan jovella, kumbane virduau Kurginan luona...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat