Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luonnon kirjavuutta šuojellen

UNESCO:n tietojen mukah Muajilmašša joka päivä katou yksi eläinlaji ta joka netäli – yksi kašvilaji. Uhanalaisien kašvien ta eläimien šuojeluo varoin Kanšainvälini luonnon šuojeluliitto vuotena 1966 perušti Ruškien kirjan. Šen lisäkši monissa maissa ta tašavalloissa on peruššettu Valtijon Ruškiet kirjat, kumpasih kuulutah ne lajit, kumpaset ollah harvinaisie tämän muan alovehella.

Karjalan Ruškie kirja – harvinaisien ta uhanalaisien eläimien, kašvien ta šienien luvettelo – enšimmäistä kertua ilmešty vuotena 1985. Šen julkaisomisella oli tärkie rooli luonnon šuojelušša. Kirjašša oli tietoja noin 250 harvinaisešta eläin- ta kašvilajista. Ruškien kirjan viimeni lisätty ta korjattu painoš oli julkaistu vuotena 2008. Še kerto noin 800 harvinaisešta lajista.

Nyt Karjalašša enšimmäistä kertua ilmešty Karjalan Ruškie kirja lapšilla -kirja. Šen presentaatijo piettih Lapšien ta nuorison kirjaštošša 26. oraškuuta. Kirja on julkaistu Karjalan kanšallisen kirjašton Kirjaštot muututah -projektin puittehissa Severnoje sijanije -kuštantamošša. Šen taitehtoimittajana on Karjalan tunnettu taiteilija Vitali Nakonečni. Kirjan painoš on pieni, vain 300 kappalehta. Kaikki kirjat levitetäh Karjalan kirjaštoih.

Kirjan šivuilla on eläimien ta kašvien piiruššukšet, kumpaset valmissettih Jessoilan Domik sveta -studijon opaštujat Oleg Obnosovin joholla. Tämän vuuvven šulakuušša lapšien piiruššukšet oli esitetty Karjalan uhanalaiset kašvit ta eläimet -kilpailušša. Šen tarkotukšena oli lapšien ekologini šivissyš, rakkahuš omah šeutuh ta multimediaresursin peruštamini.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat